Skip til primært indhold

Medlemmerne af Det Regionale Råd

Her kan du se, hvem der er medlem af Det Regionale Råd i Region Syddanmark, og hvem de repræsenterer.

Formand for udvalget

Direktør Michael Dall, OUH Universitetshospital og Svendborg Sygehus

OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus
Lægelig direktør Bjarne Dahler-Eriksen
Ledende overlæge Mette Worsøe
Uddannelseskoordinerende overlæge Bertel Vinten Understrup

Sydvestjysk Sygehus
Lægelig direktør Anna-Marie Bloch Münster
Uddannelseskoordinerende overlæge Jarl Sigaard

Sygehus Lillebælt
Lægelig direktør Thomas Larsen
Ledende overlæge Annemette Wildfang Lykkebo
Overlæge Katarzyna Elzbieta Fabirkiewicz

Sygehus Sønderjylland
Lægelig direktør Peter Sørensen
Uddannelseskoordinerende overlæge Bjarke Kryger

Psykiatrien i Region Syddanmark
Lægefaglig direktør Anders Meinert Pedersen
Overlæge Lars Møller Nielsen

Syddansk Universitet
Kontorchef Merete Munk, Leder af Uddannelse og Kvalitet
Dekan Ole Skøtt

Praksisområdet
Projektleder Ulla Krogh Jessen
Alm. praktiserende læge Sys Melchiors (udpeget af Lægeforeningen)
Alm. praktiserende læge Martin Andersen

Uddannelsessøgende læger
Yngre læge Mette Venø Hastrup
Yngre læge Josephine Duevang Rathenborg
Yngre læge Majken Solvang
Yngre læge Winnie Charlotte Mortensen
Yngre læge Muhammad Nasiri
Yngre læge Anne Louise Haghfelt
Yngre læge Benedicte Work

Grønland
Cheflæge Berit Bjerre Handberg

Sekretariatet
Afdelingschef Tine Boesen Larsen
AC-fuldmægtig Mikael Giødesen (referent)
Afdelingssekretær Charlotte Albæk

APPFWU02V