Skip til primært indhold

Praktiske oplysninger

Der er indgået administrative aftaler for uddannelseslæger i almen medicin

Lønudbetaling

Er du uddannelseslæge i almen medicin, udbetales din løn fra ét af regionens sygehuse:

Introduktionslæge: løn udbetales fra HR på OUH

Hoveduddannelse: løn udbetales fra sygehuset i det geografiske praksisområde

  • Praksisområde Fyn - HR OUH
  • Praksisområde Lillebælt - HR Sygehus Lillebælt
  • Praksisområde Sønderjylland - HR Sygehus Sønderjylland
  • Praksisområde Sydvestjylland - HR Sydvestjysk Sygehus
    OBS: I psykiatridelen betales løn fra HR Psykiatrien

Har du spørgsmål om løn, ferie, indberetning af fravær, omsorgsdage, barsel eller lignende, skal du derfor kontakte HR på sygehusene.

Find hvem du skal kontakte på sygehusene.

Kontakt

Camilla Jagd Jørgensen

Camilla Jagd Jørgensen

Specialist

Koncern HR, Sundhedsuddannelser


51 54 39 67 Kontakt
Anette Grum-Nymann

Anette Grum-Nymann

Chefkonsulent

Koncern HR, Sundhedsuddannelser


29 20 18 12 Kontakt
APPFWU02V