Skip til primært indhold

Ferie og fravær i almen praksis

Når du er ansat i en uddannelsesstilling i almen praksis, er der forskellige vilkår og praktiske aftaler du skal kende

Registrering af fravær

Du skal registrere dit fravær (sygdom, ferie, kurser, omsorgsdage osv.) i app'en 'Min Løn'. 

Sådan indberetter du dit fravær

Ferie

Det er vigtigt, at du i god tid inden, du skal starte i almen praksis aftaler ferie med din tutor. Hovedferien (3 uger) skal varsles 3 måneder før den skal afholdes, og restferien én måned før.

Der er 2 forskellige ferieaftaler der gælder, afhængigt af hvor langt du er i dit uddannelsesforløb.

  • Basislæger, introduktionslæger og uddannelseslæger i fase 1 har ret til 5 ugers ferie og 5 feriefridage.
  • Uddannelseslæger i fase 2 og 3 har ret til 6 ugers ferie. Hvis du afholder 6. ferieuge trækkes du i løn, da 6. ferieuge er konverteret til et tillæg.

Prasis skal - under hensyntagen til driften - så vidt muligt imødekomme ønsker om, at hovedferien holdes i uddannelseslægens barns skoleferie. Tutor må samtidig være opmærksom på, at det ikke er givet at uddannelseslægen har ferie til gode. Vær opmærksom på at fordele ferie mellem ansættelserne, så der ikke sker ophobning af restferie.

Kurser

Som uddannelseslæge har du ret til fri med løn til obligatoriske kurser. 

Omsorgsdage

Du har ret til 2 omsorgsdage pr. kalenderår pr. barn til og med det kalenderår barnet fylder 7 år. Dagene skal holdes indenfor det kalenderår de optjenes, ellers går de tabt. I forbindelse med barselsorlov kan man vælge at overflytte 2 omsorgsdage til næste kalenderår. Husk at aftale omsorgsdagene med praksis i god tid.

Læs de indgående aftaler og vilkår for uddannelseslæger i almen praksis på Yngre Lægers hjemmeside

 

Fravær i uddannelsen

Du må højst have et fravær på 10% fravær i et uddannelseselement. Er uddannelseselementet 6 måneder (180 dage) må du højst have et fravær på 18. dage. Er fraværet højere skal uddannelseselementet forlænges.

Læs mere om hvordan fraværet opgøres

APPFWU02V