Skip til primært indhold

Forskningstræning

Du skal gennemføre forskningstræning i dit hoveduddannelsesforløb. Forskningstræningen består af en teoridel og en projektdel og har en samlet varighed af 20 dage.

Formål

Forskningstræningen skal bidrage til, at du kan opbygge og styrke dine kompetencer i at opsøge, vurdere og udvikle ny viden. Derudover skal du kunne anvende og formidle denne viden til en kritisk vurdering af den etablerede praksis inden for eget speciale og de tilgrænsende specialer. 

Læs vejledning for den obligatoriske forskningstræning på retsinformation.dk

 

Specialespecifikt forskningstræningskursus

I gynækologi-obstetrik afvikles både grundkurset og det specialespecifikke forskningstræningskursus af Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG)

Læs mere om forskningstræningen, og find oplysninger om hvordan du tilmelder dig på dsog.dk


Forskningstræningsansvarlig

Overlæge Christina Anne Vinter, OUH - Odense Universitetshospital
E-mail: christina.vinter@rsyd.dk 

Læs den samlede beskrivelse af forskningstræning i gynækologi-obstetrik i Region Syd (pdf) 

APPFWU01V