Skip til primært indhold

SOL 3

Kurserne i Samarbejde, Organisation og Ledelse - SOL

SOL3 er placeret i sidste 3.del af hoveduddannelsen. Hvis du tilmelder dig før, kan vi vælge at bede dig flytte/afvente med kursusdeltagelse til senere.

Kursets formål

At understøtte de uddannelsessøgendes muligheder for at erhverve sig de kompetencemål inden for områderne samarbejde, organisation og ledelse, der er opstillet i målbeskrivelserne.

Kurset giver deltagerne

  • en grundlæggende indføring i det danske sundhedsvæsens opbygning og struktur på såvel decentralt som centralt niveau
  • et kendskab til de væsentlige interessenter inden for det danske sundhedsvæsen på såvel lokalt som nationalt plan
  • et grundlæggende kendskab til de aftaler, regelsæt m.v., der er af betydning for det danske sundhedsvæsens funktion
  • et kendskab til de forvaltningsmæssige og organisatoriske problemstillinger i det danske sundhedsvæsen
  • en basal teoretisk viden inden for ledelse, organisation og samarbejde samt basale færdigheder i at anvende denne viden i forbindelse med løsning af konkrete forvaltningsmæssige og organisatoriske problemstillinger.

Varighed

3 dage + 1 opfølgningsdag (max 3 måneder efter). Alle dage er eksternat.
Du finder program, datoer og sted for kurset under SOL3 information.

Tilmelding

Du skal selv sørge for at tilmelde dig og få fri til kurset. Du finder link til at se datoer og tilmelde dig under Tilmelding og forberedelse, hvor du også finder program og kursusindhold.

Tilmelding foregår via Plan2Learn


Klik på 'Se alle hold' nederst til højre. Når du har tilmeldt dig, modtager du en bekræftelsesmail på den e-mailadresse, der er registreret i Plan2Learn. Hvis du ikke længere er ansat på et sygehus, så vær opmærksom på, om der er registreret en privat e-mailadresse på din profil (øverst til højre i Plan2Learn) og tilføj én, hvis der ikke er. Ellers vil du ikke modtage beskeder, remindere og øvrige oplysninger om kurset, hvis der kun er registreret en @rsyd.dk-mailadresse på din profil. 

Dokumentation for deltagelse

Kurset godkendes på din profil i uddannelseslæge.dk, når du har gennemført alle 4 dage. Den elektroniske godkendelse skal være i orden, når du søger speciallægeanerkendelse og sender dokumentationen fra uddannelseslæge.dk.

Hvis du har gennemført SOL3, før du fik elektronisk logbog eller har gennemført et LAS3-kursus, har du fået et kursusbevis tilsendt. Det skal du uploade på din profil i uddannelseslæge.dk og udfylde felterne ud for kurset. Den uddannelsesansvarlige overlæge/tutorlæge i din nuværende stilling skal derpå tjekke den uploadede fil og på den baggrund godkende kurset.

Kontakt

Lærings- og Forskningshuset

Sygehus Sønderjylland

Kresten Philipsens Vej 15F, 6200 Aabenraa


21 77 88 27 hverdage mellem kl. 8-16
APPFWU02V