Skip til primært indhold

Klinisk basisuddannelse

Den kliniske basisuddannelse er den første del af uddannelsen på vejen til at blive speciallæge.

Den kliniske basisuddannelse (KBU) er den generelle, første del af den videre uddannelse til speciallæge.
Her på siden har vi samlet informationer om, hvornår du kan vælge KBU-forløb, om målbeskrivelsen, uddannelsesprogrammer, ansættelse i praksis, kurser med mere.
Før du kan påbegynde KBU, skal du have en lægeautorisation (a-autorisation), og når du har gennemført KBU'en, skal du søge om selvstændigt virke (b-autorisation).

Læs hvordan du søger om autorisation og selvstændig virke på styrelsens hjemmeside


Herefter kan du søge ansættelse i et introduktionsforløb i et af de 39 lægelige specialer og dernæst søge et hoveduddannelsesforløb til speciallæge i ét af de specialer, du har en godkendt introstilling i.

Sammensætningen af forløb

KBU'en sammensættes af et 6 måneders delforløb på en sygehusafdeling inden for enten et kirurgisk eller et medicinsk speciale efterfulgt af et 6 måneders delforløb i almen praksis. Det overordnede fokus for de 2 delansættelser er henholdsvis akutte og kroniske patienter.

Der er ansøgningsrunde to gange om året med start henholdsvis 1/2 og 1/3 og 1/8 og 1/9, og forløbene slås op på basislaege.dk. Læs om valg af KBU.

Det Regionale Råd for lægers videreuddannelse er ansvarlig for tilrettelæggelsen af forløbene i hver runde, og godkender uddannelsesprogrammerne for delforløbene på de enkelte afdelinger og i praksis.

Læs bekendtgørelser og vejledninger om tilrettelæggelsen af KBU og målbeskrivelsen for KBU på Sundhedsstyrelsens hjemmeside


Under uddannelsen

Under den kliniske basisuddannelse lærer du om den praktiske del af det at være læge - en slags træningsår, hvor du vænner dig til hverdagen på en afdeling og i en praksis og det ansvar, der følger med dér, inden du gå videre i uddannelsen til speciallæge.

I samarbejde med uddannelsesstedet udarbejder du en individuel uddannelsesplan, der skal handle om din kompetenceudvikling, hvilke forventninger der er til din udvikling, og hvordan den skal foregå.

Du skal også gennemføre en række obligatoriske kurser i løbet af de to delforløb. Se information om kurserne.

Lige inden du begynder din KBU, får du adgang til Uddannelseslæge.dk, hvor de kompetencer, du skal opnå ifølge målbeskrivelsen, og de obligatoriske kurser skal godkendes. Du kan finde målbeskrivelsen for KBU og information om Uddannelseslæge.dk nederst på denne side.

Udskydelse og opsigelse

Hvis du har valgt KBU-forløb, men ikke ønsker at gå til eksamen som planlagt eller ikke består din eksamen, skal du hurtigst muligt kontakte Den Lægelige Videreuddannelse skriftligt. Går du med tanker om at opsige din KBU, vil vi fraråde dig at gøre det, før du har talt med os. Når du siger din KBU op, udgår du nemlig af ordningen og kan kun vende tilbage senere, hvis du får en særlig dispensation fra Sundhedsstyrelsen til at genoptage KBU'en. 

Har du spørgsmål

Du er velkommen til at kontakte videreuddannelsessekretariatet, sygehusene eller Sundhedsstyrelsen. 

Se i øvrigt også Team Rekruttering Almen praksis

Kontakt

Mikael Bruun

Mikael Bruun

Specialkonsulent

Koncern HR, Sundhedsuddannelser


23 84 87 58 Kontakt
Ann Vølkers Engelbrechtsen

Ann Vølkers Engelbrechtsen

Specialist

Koncern HR, Sundhedsuddannelser


76 63 18 13 Kontakt
APPFWU01V