Skip til primært indhold

Uddannelseslæge.dk

Uddannelseslæge.dk er det nye elektroniske værktøj, der erstatter evaluer.dk og logbog.net fra d. 1. november 2022.

Systemet skal ligesom logbog.net bruges af alle uddannelseslæger i Danmark, Grønland og Færøerne, uanset speciale og uddannelsestrin.

Alle brugere af evaluer.dk og logbog.net og deres data overføres automatisk til Uddannelseslæge.dk, og alle får løbende direkte information om systemet, overgang med videre i august til oktober.

​Sådan implementeres Uddannelseslæge.dk

Adgang til data i logbog.net og evaluer.dk lukker d. 17. oktober (uge 42), hvor vi flytter data og tjekker, at alt er klart i det nye system. Adgangene åbner ikke igen.

D. 1. november åbnes for alle brugertyper på 5 "små" hospitaler i hele landet, herunder Sygehus Lillebælt

D. 3. november åbnes for alle brugertyper i almen praksis i hele landet

D. 8. november åbnes for alle brugertyper på 5 "store" hospitaler i hele landet, herunder OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

D. 10. november åbnes for alle brugertyper på de resterende sygehuse og institutioner.

Vi anbefaler

Alle data bliver overført fra logbog.net til uddannelseslæge.dk, men vi anbefaler de læger, der bliver færdige med deres KBU eller hoveduddannelse efter d. 17/10 og frem til de kan komme på igen, at trække deres data ud og så vidt muligt sørge for at få godkendelser af kompetencer, kurser og tid på plads, inden lukningen af logbog.net. Se også den infomail, vi sendte til dig d. 31/8 2022.

Du kan se infomailen og en vejledning til, hvordan du henter data via dette link under Til uddannelseslægen:

Se en kort videointroduktion og på sigt yderligere information om Uddannelseslæge.dk

Kontakt

Marika Dalsgaard Aagaard

Marika Dalsgaard Aagaard

AC-Fuldmægtig

Koncern HR, Sundhedsuddannelser


24 42 51 66 Kontakt
Ann Vølkers Engelbrechtsen

Ann Vølkers Engelbrechtsen

Specialist

Koncern HR, Sundhedsuddannelser


76 63 18 13 Kontakt
APPFWU01V