Skip til primært indhold

Uddannelseslæge.dk

Uddannelseslæge.dk er det nye elektroniske værktøj, der erstatter evaluer.dk og logbog.net fra d. 15. november 2022.

Systemet skal ligesom logbog.net bruges af alle uddannelseslæger i Danmark, Grønland og Færøerne, uanset speciale og uddannelsestrin.

Læger, der har påbegyndt deres uddannelse, før deres speciale fik elektronisk godkendelse, skal færdiggøre uddannelsen på papirlogbog eller søge uddannelsesudvalget om at blive overført til en nyere målbeskrivelse på logbog.net. Se, hvornår dit speciale fik elektronisk logbog.

Specialerne laver løbende nye målbeskrivelser, som lægges i uddannelseslæge.dk, så snart de er godkendt. Læger, der ansættes efter, at en ny version af specialets målbeskrivelse er taget i brug, får adgang til denne. Læger ansat før, bliver på den målbeskrivelse, de er ansat efter. Hvilken målbeskrivelse den enkelte læge har adgang til, fremgår af lægens profil.

Systemet skal anvendes til

* styring af kompetencer, kurser og uddannelsestid for læger under uddannelse i Danmark
* evaluering af afdelinger og praksis i de enkelte delforløb
* at sende relevant dokumentation vedrørende uddannelsen til Styrelsen for Patientsikkerhed ved ansøgning om henholdsvis selvstændigt virke og speciallægeautorisation.

Godkendelserne af kompetencer og det tidsmæssige element i logbogen gives af vejledere og/eller uddannelsesgivende læger (uddannelsesansvarlige overlæger/tutorer) i de enkelte delelementer af uddannelsen. Det er kun de uddannelsesgivende læger, der kan attestere tiden.

Det er derfor vigtigt, at uddannelsesforløbene er korrekt registreret, så det er den rigtige periode, der attesteres tid for.

Er dit KBU- eller hoveduddannelsesforløb registreret forkert og skal ændres, kontakt da sekretariatet.
Er dit almen medicinske I- eller H-forløb eller H-forløb i alle andre specialer forkert registreret og skal ændres, kontakt da sagsbehandlerne.
Er dit introduktionsforløb registreret forkert og skal ændres, kontakt da HR på det sygehus, du er tilknyttet.

Projektstyring

Danske Regioners sundhedsdirektørkreds har udpeget Region Hovedstaden og Region Midtjylland som projektledende region og har besluttet, at projektet skal følge Regionernes SundhedsITs forretningsmodel.

Systemets styregruppe består af de 3 chefer for Sekretariaterne for Lægelig Videreuddannelse samt repræsentanter for Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed og Danske Regioner.

Systemets følgegruppe består af repræsentanter for de 5 politiske regioner.

Sådan implementeres uddannelseslæge.dk

Adgangene til data i logbog.net og evaluer.dk lukkede d. 30. oktober 2022, hvorefter data blev flyttet til uddannelseslæge.dk i løbet af november. Adgangene åbner ikke igen.

Alle brugere af evaluer.dk og logbog.net blev automatisk overført til uddannelseslæge.dk og fik tilsendt en log in mail til systemet, da de kunne logge på d. 22. november 2022.

Du kan læse mere og finde quickguides, tjeklister, små videoer med mere på projektets hjemmeside:

Læs mere på hjemmesiden for uddannelseslæge.dk


Siden bliver jævnligt opdateret, når der sker nyt.

Kontakt

Marika Dalsgaard Aagaard

Marika Dalsgaard Aagaard

AC-Fuldmægtig

Koncern HR, Sundhedsuddannelser


24 42 51 66 Kontakt
Ann Vølkers Engelbrechtsen

Ann Vølkers Engelbrechtsen

Specialist

Koncern HR, Sundhedsuddannelser


76 63 18 13 Kontakt
APPFWU02V