Skip til primært indhold

Funktionstid

Der er regler for, hvor lang tid yngre læger må være ansat i tidsbegrænsede stillinger på samme afdeling. 

I overenskomsten mellem Yngre Læger og Danske Regioner er der fastsat regler om funktionstid (§ 4, stk. 4 litra a)

Reglen er lavet for at sikre et vist flow gennem uddannelsesafdelingerne.

Funktionstidsreglen betyder, at du højst må være ansat 24 måneder (efter din KBU-ansættelse) på den/de afdelinger, der efterfølgende indgår i dit hoveduddannelsesforløb.

I forbindelse med overenskomstforhandlingerne for 2021 er der indgået aftale om, at funktionstidsbestemmelserne fremadrettet er gældende for alle læger, der søger hoveduddannelse. Hvis du er kandidat i perioden mellem den 1. august 2008 til 30. april 2019, er det kun ansættelser fra 1. april 2021 der tælles med i funktionstiden.

Fravær pga. graviditet, barsel, adoption, længerevarende sygdom, værnepligt eller ren forskningsansættelse medregnes ikke i funktionstiden.

Du kan finde flere oplysninger på Yngre Lægers hjemmeside


Du kan søge dispensation

Det er Danske Regioner og Yngre Læger, der bevilger dispensationen. Rent praktisk foregår det ved, at din afdelingsledelse retter henvendelse til Danske Regioner med en indstilling, og parterne træffer herefter en afgørelse. Henvendelse vedr. dispensation skal ske til Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø, E-mail: regioner@regioner.dk

 

APPFWU02V