Skip til primært indhold

Ansættelsesprocedure og ansættelsesudvalg

Regionerne har fastlagt en procedure for ansættelse  af læger i hoveduddannelsesforløb.

Formålet med at at fastlægge en procedure er at sikre en effektiv og ensartet sagsgang på tværs af regionerne samt bidrage til en ensartet vurdering, således at de bedst kvalificerede ansøgere ansættes.

Læs notatet der beskriver proceduren her. 

Ansættelsesudvalg

Der nedsættes et ansættelsesudvalg for hvert speciale, der bestå af følgende medlemmer:

  • 1 ledelsesrepræsentant fra hver af de ansættende afdelinger
  • 2 repræsentanter fra specialeselskabet (heraf en speciallæge og en læge under uddannelse i specialet)
  • 1 repræsentant fra Yngre Læger. 

Ansættelsesudvalget udvælger ansøgere til samtale, gennemfører ansættelsessamtaler og beslutter, hvilke ansøgere, der tilbydes et hoveduddannelsesforløb.

Tavshedspligt i ansættelsesudvalgene

Medlemmerne af et ansættelsesudvalgene har tavshedspligt i henhold til Forvaltningsloven §27, pkt.7, §28 og §29.

Hvad må man fortælle til hvem?

Udvalgsmedlemmerne må internt i udvalget eller med videreuddannelsessekretariatet diskutere ansøgere.

Udvalgsmedlemmer må ikke diskutere konkrete ansøgere med andre f.eks. kolleger.

Ingen andre end ansættelsesudvalgets medlemmer må se ansøgningerne eller gennem udvalgsmedlemmer få at vide, hvem der har søgt, hvilke stillinger.

Ansøger skal kunne søge stilling, uden at arbejdsgiver (eller andre) finder ud af det ad omveje.

Ansøger har ret til at få aktindsigt i, hvordan egen ansøgning bliver vurderet, og om vedkommende er indstillet til en konkret stilling, men ikke hvordan andre ansøgere er stillet.

Normalt aftaler man i udvalget, hvem der udtaler sig om hvad, idet en indstilling ikke er det samme som en ansættelse. Intet er sikkert, før alle indstillede har underskrevet kontrakten.

Når ansættelsesrunden er afsluttet, må offentligheden få at vide, hvem der er blevet ansat hvor. Til gengæld er det fortroligt, hvem der søgte, men ikke blev ansat.

Hvorfor er tavshedspligten vigtig?

Det anses som for brud på tavshedspligten, hvis personer uden for ansættelsesudvalgene får kendskab til informationer om ansøgninger uden ansøgers samtykke.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at udvalgsmedlemmer er under strafansvar, det vil sige, at brud på tavshedspligten kan straffes efter straffelovens §152 i form af bøder og fængsel. Dette er et signal om, at tavshedspligten skal tages meget alvorligt.

APPFWU01V