Skip til primært indhold

Hoveduddannelse

Når du har gennemført Klinisk Basisuddannelse (KBU) og introduktionsuddannelse i et speciale, kan du søge hoveduddannelse i samme speciale. Under de enkelte specialer kan du læse, om det tager 4 eller 5 år at gennemføre uddannelsen.

Vejen til speciallæge

Fra du starter på medicinstudiet til du kan kalde dig speciallæge går der 12-13 år.

39 lægelige specialer

Der er i alt 39 forskellige speciallægeuddannelser. Uddannelsen foregår som hovedregel både på funktionsbærende enheder og højt specialerede enheder, så du kan opnå både specialiserede og brede kompetencer inden for specialet.

Læs mere om uddannelsen, som er lovmæssigt reguleret i bekendtgørelsen om uddannelse af speciallæger (BEK nr. 96 af 2/2/2018)

Inden du kan søge hoveduddannelse, skal du gennem medicinstudiet, have gennemført KBU og et introduktionsforløb i specialet. Vejen til at blive speciallæge er altså væsentlig længere end 4-5 år. 

Find oplysninger om uddannelsesforløb, hvor og hvordan du søger, de faglige profiler, obligatoriske kurser, forskningstræning med mere under de enkelte specialer

Funktionstid

Vær opmærksom på bestemmelsen om funktionstid, når du skal søge hoveduddannelse. Læs om funktionstid og ansøgning om dispensation.

6-års-fristen er afskaffet

Sundheds- og Ældreministeriet afskaffede 6 års fristen 1. marts 2019.

Det betyder, at der ikke længere er et tidsmæssigt loft på, hvor lang tid du som uddannelsessøgende læge må have inden du skal påbegynde en hoveduddannelse efter påbegyndt klinisk basisuddannelse (KBU).
 


 

APPFWU02V