Skip til primært indhold

Ændringer under din uddannelse

Under din uddannelse skal der ændres i din uddannelsesaftale f.eks ved barselsorlov, fravær over 10%, deltid, orlov, merit eller lignende

Ændringer under din uddannelse

I løbet af din uddannelse vil der opstå behov for at lave et tillæg til din uddannelsesaftale, hvis du holder barselsorlov, har fravær på mere end 10%, aftaler deltid, orlov eller lignende
Her på siden har vi samlet  en række informationer og regelsæt.

Du skal være særligt opmærksom på to regler, når der sker ændringer

  • 2-steds-kravet. Det er et krav, at din hoveduddannelse skal indeholde to ansættelsessteder af minimum 12 måneders varighed indenfor specialet, heraf det ene kontinuerlig.
  • 6 måneders kravet . For at et uddannelsesforløb skal kunne godkendes, skal det som udgangspunkt være på minimum 6 måneders sammenhængende uddannelse (6 måneder på fuld tid). Barselsorlov er undtaget reglen.

Du skal aftale ændringer

Ændringer i dit hoveduddannelsesforløb får konsekvenser for, hvordan og hvornår du opnår kompetencerne i din uddannelse og for afdelingernes drift og økonomi.

Du skal derfor aftale ændringer med ledelserne (praksis/cheflæger) for de uddannelseselementer, der bliver berørt af ændringen. For at sikre dig, at du fortsat vil kunne opnå kompetence målene, skal du inddrage de uddannelsesansvarlige overlæger. 

Videreuddannelsen skal godkende, at ændringen sker i overensstemmelse med bekendtgørelsen for uddannelse af speciallæger.

Sådan gør du

Du kan eventuelt samtidig med din ansøgning til cheflæger sætte den uddannelsesansvarlige overlæge/tutor og videreuddannelsessekretariatets sagsbehandler cc på mailen. På den måde er der mulighed for at give bemærkninger, hvis der er problemer i forhold til overholdelse af vejledningens bestemmelser.

Hvis alle godkender din ansøgning, vil sagsbehandleren sende et tillæg til din uddannelsesaftale til dig. Der sendes kopi til afdelingerne/praksis samt til HR-afdelingerne på det sygehus, der udbetaler din løn, så der kan ske de nødvendige tilpasninger i lønsystemet. 

Overgange mellem de enkelte uddannelseselementer sker til den 1. i måneden

Af driftsmæssige hensyn er det aftalt, at ændrede ansættelsesforløb forlænges, så lægen starter den 1. i måneden i forbindelse med aftaler om deltid, orlov, barsel og lignende.

Du vil derfor kunne opleve, at ansættelsesforholdet forlænges en smule, da det vil blive forlænget til månedens udgang i forbindelse med beregning af det ændrede ansættelsesforløb.

Ved barsel vil der stadigt forekomme skæve ansættelsesstarter, da du selv aftaler startdatoen efter tilbagevenden efter barselsorlov i henhold til reglerne om afholdelse af barselsorlov.

Læs aftalen, der er godkendt på Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse møde den 7. juni 2018 og er gældende fra 1. august 2018.(pdf)

Læs orientering til sygehusene om ændring af praksis (pdf)

APPFWU01V