Skip til primært indhold

Uhensigtsmæssige uddannelsesforløb

Hvis en læge ikke er i stand til at opnå kompetencerne i uddannelsesprogrammet i sit uddannelsesforløb, er der tale om et uhensigtsmæssigt uddannelsesforløb

Der kan være mange årsager til, at kompetencer ikke kan opnås.

Det er vigtigt at have opmærksomheden rettet mod tegn på uhensigtsmæssige uddannelsesforløb tidligt i uddannelsesforløbet, så der der kan iværksættes en undersøgelse af, hvad der ligger bag, og aftales en langsigtet og målrettet handlingsplan.

Råd og vejledning til håndtering af uhensigtsmæssige uddannelsesforløb

Den Pædagogisk Udviklende Funktion tilbyder råd og vejledning i forbindelse med uhensigtsmæssigt forløb. Så kontakt én af lektorerne i medicinsk pædagogik tidlig i forløbet, når et uddannelsesforløb ikke forløber som planlagt.

Der er udarbejdet et hæfte med råd og vejledninger. Vejledningen er senest opdateret i 2016 

Læs hæfte om håndtering af uhensigtsmæssige uddannelsesforløb (pdf)

Læs flyer om håndtering af uhensigtsmæssige uddannelsesforløb(pdf)

Kursus i forebyggelse af uhensigtsmæssige uddannelsesforløb

Der udbyder et kursus i forebyggelse og håndtering af uhensigtsmæssige uddannelsesforløb. Kurset udbydes typisk 2 gange årligt. 

Du finder kursustilbud på vores kursusside.

Rapport fra Videreuddannelsesregion Nord

Læs Videreuddannelsesregion Nord's rapport fra forskningsprojekt om uhensigtsmæssige forløb i lægers uddannelse.

Kontakt

Helle Guldager Aaskoven

Helle Guldager Aaskoven

Chefkonsulent

Koncern HR, Sundhedsuddannelser


23 66 75 17 Send sikkermail (benyt denne til personfølsomme oplysninger)
APPFWU02V