Skip til primært indhold

Introduktionsuddannelse

Efter den kliniske basisuddannelse kan du søge introduktionsuddannelse.

Når du har gennemført den kliniske basisuddannelse (KBU) kan du søge introduktionsuddannelse i et af de lægelige specialer

Som ordet siger, er formålet, at du i ansættelsesforløbet bliver introduceret til specialet. Du kan afprøve, om specialet er den rette karrierevej for dig, ligesom din egnethed til specialet kan blive vurderet i introduktionsforløbet.

Når du har en godkendt introduktionsuddannelse, kan du søge hoveduddannelse i specialet.

Hvor lang er uddannelsen og hvilke kompetencer skal opnås?

Introduktionsuddannelsen er 1 år. I almen medicin er uddannelsen dog kun 6 måneder, hvis du været i en almen praksis i din KBU uddannelse.

Du skal opnå de kompetencer, der er beskrevet i specialets målbeskrivelse og afdelingernes uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen. Uddannelsesprogrammerne finder du under de enkelte specialer.

Fælles introduktionsforløb i intern medicin

I de 9 intern medicinske specialer er der et fælles introduktionsforløb. Når du har gennemført en introduktionsstilling i et af disse specialer giver det adgang til at søge hoveduddannelse i alle 9 specialer.

Læs mere om introduktionsstillingerne under specialerne. Hvor mange stillinger der er, hvem der opslår og hvor du kan søge

Hvordan bliver introduktionsstillingen godkendt?

Du skal ikke indsende nogen dokumenter hverken til os eller Sundhedsstyrelsen, når du er færdig med din introduktionsstilling. Du skal sørge for følgende:​

  • at du har fået godkendt alle kompetencerne i intro-delen på siden 'Kompetencer' i logbog.net
  • at du har gennemført og fået det generelle vejlederkursus godkendt i logbog.net
  • at du har fået godkendt 'Attestation for tid' i logbog.net

Hvis ikke du har afsluttet din introduktionsuddannelse, når du skal søge hoveduddannelse, skal din uddannelsesansvarlige overlæge vurdere dit kompetenceniveau, og om det forventes, at du får godkendt introduktionsforløbet. Denne vurdering skal vedlægges din ansøgning til hoveduddannelse. Du finder vurderingsskemaet under de enkelte specialer.

Hvad hvis introduktionsstillingen skal forlænges?

Det er sygehusene/afdelingerne der opslår og ansætter i introduktionsstillinger. Du får din ansættelseskontrakt fra sygehusenes HR afdelinger. Det er også derfra din ansættelse skal forlænges, hvis du har haft for stort fravær, skal på barsel, eller hvis din ansættelse skal forlænges på grund af manglende kompetenceopnåelse. Reglerne for, hvornår ansættelser skal forlænges, er de samme som for hoveuddannelseslæger. 

Læs mere under ændringer i din uddannelsesaftale

APPFWU01V