Skip til primært indhold

Introduktionsuddannelse

Efter den kliniske basisuddannelse kan du søge introduktionsuddannelse.

Når du har gennemført den kliniske basisuddannelse (KBU) kan du søge introduktionsuddannelse i et af de lægelige specialer

Som ordet siger, er formålet, at du i ansættelsesforløbet bliver introduceret til specialet. Du kan afprøve, om specialet er den rette karrierevej for dig, ligesom din egnethed til specialet kan blive vurderet i introduktionsforløbet.

Introduktionsuddannelsen er 1 år. I almen medicin er uddannelsen dog kun 6 måneder, hvis du været i en almen praksis i din KBU uddannelse.

Opslag af introduktionsstillinger

Med undtagelse af introduktionsstillinger i almen medicin, så er det sygehusene der opslår og ansætter i introduktionsstillinger. Du får din ansættelseskontrakt fra sygehusenes HR afdelinger.

I almen medicin er det videreuddannelsessekretariatet der opslår introduktionsstillinger.

Find oplysninger om opslag og ansættelse i introduktionsstillinger i almen medicin

Fælles introduktionsforløb i intern medicin

I de 9 intern medicinske specialer er der et fælles introduktionsforløb. Når du har gennemført en introduktionsstilling i et af disse specialer giver det adgang til at søge hoveduddannelse i alle 9 specialer.

Læs mere om introduktionsstillinger

Find flere oplysninger om introduktionsstillinger under de enkelte lægelige specialer. Se hvor mange introduktionsstillinger der er i specialet og find uddannelsesprogrammer m.m. 

Ændringer i din introduktionsuddannelse

Vær opmærksom på at din introduktionsuddannelse skal forlænges hvis du

  • holder barselsorlov
  • har et fravær over 10%
  • har lavet aftale om deltid
  • har aftalt at kombinere uddannelse og forskning

Du laver aftalerne herom med den afdeling du er ansat på og det er sygehusenes HR-afdelinger der sender dig en forlængelse af din ansættelseskontrakt. 

Reglerne omkring forlængelse i introduktionsuddannelse er de samme som under hoveduddannelse. Dog er det sygehusene der laver ny ansættelsesaftale og ikke videreuddannelsessekretariatet.

Læs mere under ændringer i din uddannelsesaftale

APPFWU02V