Skip til primært indhold

Ansættelsesprocedure og samtale

I forbindelse med besættelse af introduktionsforløb i almen medicin i Region Syddanmark er der aftalt følgende ansættelsesprocedure

Ansættelsesudvalg

CV-bedømmelsesudvalget består af følgende medlemmer:

 • 4 Almen medicinske uddannelseskoordinatorer (AMUér)
 • 1 overlæge udpeget af det almen medicinske uddannelsesudvalg
 • 1 yngre læge udpeget af YL

Ansættelsesudvalget består som regel af 3 bedømmere: 2 AMUér samt 1 yngre læge udpeget af YL eller en DYNAMU i hvert samtalerum. Ved pludseligt opstået forfald på samtaledagen, vil det blive tilstræbt, at der altid er mindst en AMU i hvert samtalerum.

Det er ansættelsesudvalget, der beslutter hvilke ansøgere, der indkaldes til samtale og hvem der tilbydes introduktionsstilling.

Vurdering af din faglige profil (1. motiveret ansøgnnig og 2. CV)

Ved bedømmelse af den faglige profil kan der maksimalt tildeles 36 point.

1. Motiveret ansøgning (0-1-2-3-4-5 point):

Ved siden af dit CV, hvor du lister dine erfaringer op, skal der laves en personlig motiveret ansøgning, som maksimalt må fylde 1 side (min. skriftstørrelse 10). Der ønskes en beskrivelse af dine personlige motiver og tanker for at ville være speciallæge i almen medicin. Det er ikke en gentagelse af dit CV, men dine personlige tanker og overvejelser i relation til, hvad der er vigtigt for at blive en god almenmedicinsk speciallæge.

 • Ansøgning, der er bedømt kvalificeret, tildeles 1 point.
 • Ansøgning med ekstraordinære kvaliteter kan øge værdien af ansøgningen til maksimalt 5 point.
 • Motiveret ansøgning, der tildeles 0 point medfører afslag
 • Der må meget gerne vedlægges udtalelser fra tidligere ansættelser.

2. CV (max 31 point): CV skal udfyldes i standardskabelonen:

Her finder du standardskabelonen til brug i forbindelse med CV (word)

Vurdering af point sker svarende til ansættelsestidspunktet dvs. ansættelse, der forventes at vare indtil ansættelsestidspunktet i introduktionsstilling kan tælle med. Det skal angives i CV’et om uddannelsesstillinger er godkendt eller ej.

Der kan ikke opnås flere point inden for hvert område end angivet. Fx kan ansøgeren på baggrund af en ph.d.-grad tildeles 8 points, men der kan ikke samtidig opnås point for artikler eller undervisning udført under ph.d.-forløbet. Nedenstående fordeling er gældende:
 
Forskning eller anden akademisk arbejde (max 8 points):

 • Ph.d./post.doc vægtes med 8 point, hvilket dækker både artikler, posters, undervisning mv. udført under ph.d.-forløbet.
 • Forskning uden ph.d.-grad max 5 points herunder:
 • Forskningsår vægtes med 1 point.
 • Publikation som 1. forfatter eller delt førsteforfatterskab vægtes 1 point..
 • Publikationer i øvrigt, abstracts, poster, mundtlige præsentationer, kasuistikker og priser vægtes med hver 0,5 point.
 • Videnskabelige artikler, foredrag og posters vægtes maksimalt med i alt 5 points.

Postgraduate ansættelser (max 15 point):

 • Gennemført og godkendt introduktionsstilling i intern medicin eller akutmedicin vægtes med 4 points (6 mdr. 1 point)
 • Gennemført og godkendt introduktionsstilling i relevante specialer vægtes med 3 points (6 mdr. 1 point)
 • Relevante specialer er gynækologi/obstetrik, pædiatri, kirurgi, psykiatri, neurologi, ortopædkirurgi, arbejdsmedicin, socialmedicin, klinisk farmakologi, klinisk onkologi, børne- og ungdomspsykiatri, Oto-rhino-laryngologi, oftalmologi, dermato-venerologi og urologi.
 • Gennemført og godkendt introstilling i alle øvrige mindre relevante specialer vægtes med 2 points (6 mdr. 1 point)
 • Ansættelse i almen medicin på min. 30 t/uge i Danmark: 2 points/6 mdr. (3 mdr. 1 point).
 • Ansættelse i almen medicin på min. 30 t/uge i udlandet: op til 2 points/6 mdr. efter konkret vurdering
 • Fast ansættelse i forsvaret og lign. i min. 12 mdr. vægtes med 2 points.
 • Andre ikke klassificerede ansættelser vægtes efter konkret vurdering op til 1 point pr. 12 måneders ansættelse.
 • Andre ansættelser er f.eks. anden fast ansættelse, hoveduddannelse, afdelingslæge, overlæge.

Andre aktiviteter (max 8 point):

 • Fagpolitisk arbejde som tillidsrepræsentant vægtes med 1 point (min 6 mdr.)
 • UKYL vægtes med 1 point, skemalægger med 1 point. Altid i min. 6 mdr. (suppleant tæller ikke).
 • Relevant bacheloruddannelse som f.eks. sygeplejerske, kiropraktor, fysioterapeut vægtes med 2 point.
 • Undervisning 20-40 timer vægtes med 1 point. >40 timer med 2 points. Almindelig morgenundervisning af kolleger tæller ikke.
 • Væsentlige kurser vægtes med 1-2 points. Obligatoriske kurser i uddannelsesstillinger tæller ikke.
 • Aktivitet i relevant specialeselskab, relevant fagpolitisk post og relevant humanitært arbejde vægtes efter konkret vurdering med op til 3 point.

Indkaldelse til samtale

Ansættelse i 6 mdrs. introduktionsstillinger sker som udgangspunkt uden ansættelsessamtale. Ansøgere, der skal have 12 mdrs. introduktionsstilling kan blive indkaldt til samtale. Der kan være afvigelser i forhold til denne retningslinje.

Ansættelsessamtalen

Samtalen foregår som et semistruktureret interview, der tager udgangspunkt i ansøgningen.

Her finder du en vejledning i, hvordan du søger introduktionsuddannelse i almen medicin på videreuddannelsen.dk (pdf) 

Når du har læst vejledningen, er du klar til at udfylde den elektroniske ansøgning.

Ansøg om introduktionsuddannelse på videreuddannelsen.dk

 

Tjek din e-mail adresse

Al information til dig sendes på e-mail, så du skal sikre dig, at din e-mail i videreuddannelsen.dk er korrekt.

Kontakt

Camilla Jagd Jørgensen

Camilla Jagd Jørgensen

Specialist

Koncern HR, Sundhedsuddannelser


51 54 39 67 Kontakt
Anette Grum-Nymann

Anette Grum-Nymann

Chefkonsulent

Koncern HR, Sundhedsuddannelser


29 20 18 12 Kontakt
APPFWU02V