Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT |

Lægeligvidereuddannelseforløb

Klinisk onkologi

Som klinisk onkolog har du specialist viden, forståelse og ekspertise inden for diagnostik og behandling af patienter med kræftsygdomme. 

Kliniske onkologer har et indgående kendskab til epidemiologiske og patofysiologiske forhold ved neoplasi samt de onkologiske behandlingsmodaliteter og deres virkningsmekanismer.

Gennem stor indsigt i forskningsmetodologiske aspekter i klinisk onkologi og med en evidensbaseret holdning er den kliniske onkolog ansvarlig for anbefaling, ordination, udførelse og supervision af ikke-kirurgisk kræftbehandling.

Ved kompetent og etisk praksis medvirker speciallægen til forbedret livskvalitet, forlænget overlevelse og helbredelse af kræftpatienter.

Den fremtidige kræftbehandling forbedres ved speciallægens integrerede kliniske og videnskabelige holdning til sit fag.

Introduktionsstillinger i Region Syd

Der opslås årligt 20 introduktionsstillinger fordelt over hele regionen. Det er sygehuset, der opslår introduktionsstillinger.

Find ledige introduktionsstillinger på sundhedsjob.dk

Hoveduddannelsesstillinger i Region Syd 

Der opslås 6 hoveduddannelsesstillinger i klinisk onkologi årligt med tiltrædelse henholdsvis 1. maj og 1. november.

Find ledige hoveduddannelsesforløb på sundhedsjob.dk. Opret din egen jobagent, så får du besked, når der er nye opslag.

 Siden er sidst opdateret 18-8-2021
HR SundhedsuddannelserAdresse: Boulevarden 76, 3. sal, 7100 Vejle, EAN 5798002571035 Personref cal@rsyd.dk. Email: videreuddannelsen@rsyd.dk   Tilgængelighedserklæring