Gå til indhold
Den lægelige videreuddannelse Til Region SyddanmarkTil forsiden
ForsidepilArbejdsmedicin

Arbejdsmedicin

Som arbejdsmediciner skal du blandet andet være med til at vurdere hvad udefrakommende miljøpåvirkninger betyder for menneskers sundhed.

Specialet arbejdsmedicin er orienteret mod sygdommes årsager og forebyggelse. Hovedvægten ligger på det arbejdsmedicinske område men omfatter tillige klinisk miljømedicin (boliger, institutioner samt ydre miljø).

I specialet beskæftiger man sig med vurdering af sammenhænge mellem udefra kommende miljøpåvirkninger og sundhedstilstanden hos individer og grupper i befolkningen. Det primære i specialet er eksponerings- og årsagsvurderingen, som gennemføres ved integreret anvendelse af lægefaglig, toksikologisk, teknisk hygiejnisk, epidemiologisk og samfundsvidenskabelig viden.

Specialet indeholder således både en klinisk komponent med vægt på eksponerings- og årsagsvurdering og en samfundsmedicinsk forebyggelsesorienteret komponent. Et væsentligt udgangspunkt for de forebyggende aktiviteter findes i den epidemiologiske forskning, som er højt prioriteret i specialet.

Der er i Region Syd 14 speciallæger ansat ved de arbejds- og miljømedicinske afdelinger. Herudover er 1 speciallæge fuldtidsbeskæftiget som bedriftslæge, 2 som sociallæger og 5 inden for andre arbejdsområder.

Introduktionsstillinger i Region Syd

Der opslås årligt 4 introduktionsstillinger i Arbejdsmedicin i Region Syd. De fordeler på regionens sygehuse som følgende:

Sydvestjysk Sygehus (Esbjerg) 2 stillinger, OUH (Odense) 2 stillinger.

Det er sygehusene, der opslår introduktionsstillinger via regionens jobportal (vælg læge i jobtype og introduktionsstilling i stillingsbetegnelse).

Hoveduddannelsesstillinger i Region Syd 

Der opslås 2 hoveduddannelsesstillinger i anæstesiologi årligt med tiltrædelse henholdsvis 1. marts og 1. september.

Du finder uddannelsesforløb og programmer i menuen til venstre.

Ledige hoveduddannelsesforløb opslås på www.sundhedsjobs.dk . Opret din egen jobaget, så får du besked når der er nye opslag.


Siden er sidst opdateret 27-7-2020
HR Sundhedsuddannelser