Gå til indhold

Den lægelige videreuddannelse


Introduktionsuddannelse

Der opslås 90 introduktionsstillinger i almen medicin årligt i Region Syddanmark

Videreuddannelsessekretariatet opslår stillingerne 2 gange hvert år med ansættelse henholdsvis 1. marts og 1. september.

Find ledige introduktionsstillinger på sundhedsjob.dk. Opret din egen jobagent, så får du besked, når der er nye opslag.

Introduktionsansættelsen i almen medicin er 6 måneder. Har du ikke haft almen praksis i din kliniske basisuddannelse (KBU), så er introduktionsansættelsen kun 12 måneder.

Faglig profil

Den faglige profil er en beskrivelse af specialet og de potentialer og kvalifikationer, som der lægges vægt på, når ansøgere vurderes og prioriteres til ansættelse. Det er specialeselskabet, der udarbejder den faglige profil, og den godkendes af Danske Regioner.

Her finder du den faglige profil for almen medicin (link til DSAM's hjemmeside)

Ansøgning

Ved siden af dit CV, hvor du lister dine erfaringer op, skal der laves en personlig motiveret ansøgning, som maksimalt må fylde 1,5-2 sider og ca. 3.500 anslag. Der ønskes en beskrivelse af dine personlige motiver og tanker for at ville være speciallæge i almen medicin. Du skal beskrive dine erfaringer og relatere dem til hver af de syv lægeroller, gerne med en refleksion i forhold til den fremtidige speciallægeuddannelse.
 
Læs om hvordan din ansøgning og CV vurderes, inden du laver din ansøgning.
 
Du skal sende din ansøgning elektronisk. Her finder du en vejledning i, hvordan du søger introduktionsuddannelse i almen medicin på videreuddannelsen.dk (pdf)
 
Når du har læst vejledningen, er du klar til at udfylde den elektroniske ansøgning. Ansøg om hoveduddannelse på videreuddannelsen.dk

Tjek din e-mail adresse

Al information til dig sendes på e-mail, så du skal sikre dig, at din e-mail  i videreuddannelsen.dk er korrekt.


Siden er sidst opdateret 27-4-2021
HR Sundhedsuddannelser

Adresse: Boulevarden 76, 3. sal, 7100 Vejle, EAN 5798002571035 Personref cal@rsyd.dk. Email: videreuddannelsen@rsyd.dk   Tilgængelighedserklæring