Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT |

Lægeligvidereuddannelseforløb

Klinisk mikrobiologi

Som klinisk mikrobiolog undersøger du prøver fra patienter for at finde potentielle sygdomsfremkaldende mikroorganismer (bakterier, svampe, virus og parasitter). 

Du undersøger prøver, både fra patienter der er indlagt på sygehus, og prøver fra patienter som behandles af deres praktiserende læge.

Der anvendes en bred vifte af teknikker lige fra klassiske dyrkningsmetoder til moderne molekylærbiologiske teknikker. 

I modsætning til mange andre lande, hvor mikrobiologisk diagnostik varetages af ikke-læger (fx biologer, biokemikere), er den i Danmark en integreret del af det lægelige speciale klinisk mikrobiologi.

Det betyder, at der udover mikrobiologisk diagnostik, ydes lægefaglig rådgivning vedrørende tolkning af undersøgelsesresultater, antimikrobiel behandling, infektionsprofylakse og infektionshygiejne både i sygehus- og primærsektoren.

Selv om der ikke er direkte patientkontakt, så er der et dagligt tæt samarbejde med de kliniske specialer og de praktiserende læger, fx i form af konferencer, tilsyn på enkelte patienter, telefonisk rådgivning og efteruddannelse af sundhedspersonale.

Introduktionsstillinger i Region Syd

Der opslås årligt 4 introduktionsstillinger henholdsvis i Odense, Esbjerg, Sønderborg og Vejle Sygehus. Det er sygehusene, der opslår introduktionsstillinger.

Find ledige introduktionsstillinger på sundhedsjob.dk

Hoveduddannelsesstillinger i Region Syd 

Der opslås 1 hoveduddannelsesstillinger i klinisk mikrobiologi årligt med tiltrædelse 1. marts

Find ledige hoveduddannelsesforløb på sundhedsjob.dk. Opret din egen jobagent, så får du besked, når der er nye opslag.

 Siden er sidst opdateret 18-8-2021
HR SundhedsuddannelserAdresse: Boulevarden 76, 3. sal, 7100 Vejle, EAN 5798002571035 Personref cal@rsyd.dk. Email: videreuddannelsen@rsyd.dk   Tilgængelighedserklæring