Gå til indhold
Gå til forsiden


Særlige risikogrupper og gravide

Hvis du tilhører en særlig risikogruppe, skal du i dialog med din ledende overlæge/tutorlæge aftale, om der skal ske ændringer i dine arbejdsopgaver.

Sundhedsstyrelsen anser en række risikogrupper som særligt udsatte i forhold til COVID-19 smitte. 

Find oversigt over særlige risikogrupper og læse Sundhedsstyrelsen anbefalinger til personer i øget risiko

Anbefalingen er, at langt de fleste medarbejdere i øget risiko kan deltage i arbejdssituationer, hvis der tages hensyn til de særlige forholdsregler; afstand, skærpet hygiejne osv.

Medarbejder i øget risiko skal i dialog med lederen foretage en konkret vurdering af arbejdsforholdene. Hvis det vurderes at det ikke er muligt at foretage foranstaltninger i forhold til at reducere smitterisikoen, skal muligheden for omplacering undersøges, herunder også mulighederne for hjemmearbejde. Hjemmearbejde kan bl.a. være forskningstræning, gennemgang/udarbejdelse af instrukser telefonisk gennemgang af patienter/supervision med tutorlæge/hovedvejleder osv.

Indtil graviditsuge 28 betrages gravide som andre risikogrupper

Gravide indentil 28. graviditetsuge betragtes på lige fod med andre risikogrupper og skal sidestilles hermed i deres arbejdsmæssige situation jf. ovenfor

Fra graviditetsuge 28 omplaceres gravide til ikke-borgernært arbejde.

Gravide medarbejdere, der har arbejdsfunktioner med tæt kontakt til patienter, borgere eller børn, fx ved behandlings- pleje eller omsorgsopgaver, skal fra graviditetsuge 28 (28+0) omplaceres til andre arbejdsopgaver, hvor der ikke er tæt kontakt til patienter, borgere eller børn.

Hvis det ikke er muligt at omplacere medarbejderen til arbejde uden tæt kontakt, f.eks. telefonkonsultationer o.l. og hjemmearbejde skal den gravide fraværsmeldes, og som uddannelseslæge vil dette tælle som fravær og betyde forlængelse af uddannelsesforløbet.

Færdigvaccinerede gravide skal ikke omplaceres

Gravide, som er færdigvaccineret, kan som udgangspunkt godt gå på arbejde og behøver ikke at blive omplaceret. Dog bør gravide fortsat ikke varetage opgaver, hvor de deltager i pleje, omsorg eller behandling af personer med mistænkt- eller bekræftet COVID-19 fx i en akutmodtagelse eller på et COVID-19 afsnit. Læs sundhedsstyrelsens anbefaling til vaccinerede personer (pdf)

Kontakt HR-afdelingen på det sygehus du er ansat, hvis du har spørgsmål til hvordan du skal forholde dig til coronavirus.

Find yderligere information om særlige risikogrupper og gravide som følge af COVID-19 for ansatte i Region Syddanmark (link til regionens fælles intranet)


Siden er sidst opdateret 1-9-2021
HR Sundhedsuddannelser

Adresse: Boulevarden 76, 3. sal, 7100 Vejle, EAN 5798002571035 Personref cal@rsyd.dk. Email: videreuddannelsen@rsyd.dk   Tilgængelighedserklæring