Gå til indhold

Den lægelige videreuddannelse


Ansættelse som speciallæge

Danske Regioner har vedtaget en fælles vejledning om ansættelse i speciallægestillinger gældende fra 1. januar 2017

Formålet med vejledningen er blant andet at understøtte regionernes arbejde med at

  • vurdere om der er behov for at genbesætte en stilling med speciallægekompetencer
  • vurdere om stillingen i givet fald skal opslås som afdelingslæge eller overlæge
  • håndtere eventuelle dispensationer 

Det er koncern HR sundhedssuddannelser, der forelægger dispensationsansøgninger for koncerndirektionen

Læs mere om forretningsgang for dispensationsansøgninger og overlægebedømmelse (link til regionens intranet)

 


Siden er sidst opdateret 7-9-2021
Sundhedsuddannelser

Adresse: Boulevarden 76, 3. sal, 7100 Vejle, EAN 5798002571035 Personref cal@rsyd.dk. Email: videreuddannelsen@rsyd.dk   Tilgængelighedserklæring