Gå til indhold
Gå til forsiden

Værktøjskasse

Her på siden har vi samlet flere værkstøjer som kan anvendes af både uddannelseslæger, uddannelsesansvarlige og vejledere

Ansvaret for et godt uddannelsesforløb ligger både hos uddannelseslægen og hos afdelingen/praksis. Uddannelseslægen skal selv være aktivt opsøgende og skal også holde sig orienteret om de krav, der stilles i uddannelsesforløbet. Afdelingen/praksis er på sin side forpligtet til at gøre uddannelse til en naturlig del af hverdagen og derigennem sikre, at de planlagte kompetencer kan opnås indenfor den afsatte tid.

Vurderingen af lægens kompetencer i både intro- og hoveduddannelsesforløb er beskrevet i sundhedsstyrelsens vejledning.

Læs sundhedsstyrelsens vejledning om kompetencevurdering i den lægelige videreuddannelse  (link til retsinfo.dk)

 

Billede af hoveduddannelseslæge
billede af introduktionslæge

Siden er sidst opdateret 30-6-2021
HR Sundhedsuddannelser

Adresse: Boulevarden 76, 3. sal, 7100 Vejle, EAN 5798002571035 Personref cal@rsyd.dk. Email: videreuddannelsen@rsyd.dk   Tilgængelighedserklæring