Gå til indhold

Den lægelige videreuddannelse

Den Lægelige VidereuddannelsepilLægeliv og karrierepilLægepar: I Sønderborg har vi et godt lægeliv

Lægepar: I Sønderborg har vi et godt lægeliv

Da parret Trine og Morten Roos Stenberg havde afsluttet medicinstudierne i Odense, valgte de at flytte til Sønderborg. Her kan de forene karriere og familieliv, og de er blevet en del af et stærkt netværk.

Morten Roos Stenberg
Morten Roos Stenberg, uddannet speciallæge i geriatri i 2019. Arbejder i dag som specialeansvarlig overlæge på Medicinsk Modtagelse i Sønderborg.

Morten: Vi har et nært og trygt uddannelsesmiljø

For mange yngre læger kan det måske virke skræmmende at flytte langt væk fra universitetshospitalet i Odense, hvor der er samlet mange specialer og meget viden.  Den tanke havde jeg også, da jeg i sin tid blev tilbudt en hoveduddannelsesstilling i geriatri på sygehuset i Aabenraa. Alligevel takkede jeg ja, og jeg har oplevet, at det forholder sig helt modsat.

Som uddannelseslæge på et mindre sygehus lærer man hurtigt hinanden at kende, og det gør noget godt at være en del af et nært og trygt netværk. Her kender vi og hjælper hinanden. Det giver gode muligheder i forhold til ens karriere, fordi andre ser ens potentiale og interesseområder, og jeg oplever også, at det er en stor fordel i patientbehandlingen.

I Sønderborg har vi ikke alle specialer samlet, så derfor er jeg i højere grad nødt til at træffe nogle beslutninger selv. Det giver god erfaring, og man bliver bredere i sin lægefaglighed, fordi man skal forholde sig til flere problemstillinger. 
Et mindre sted betyder også, at står jeg eksempelvis med en uafklaret patient, ved jeg altid, hvem jeg kan gå til. For vi kender hinanden rigtig godt på tværs af afdelingerne og kan hurtigt få lagt en plan sammen. Det hele går bare lidt nemmere, når man kender hinanden –  og har jeg alligevel brug for at tale med en specialist fra et af regionens øvrige sygehuse, er de aldrig længere væk end et telefonopkald.

Trine: Jeg er en del af et godt netværk

Trine Roos Steenberg
Trine Roos Stenberg, Hoveduddannelseslæge i almen medicin.

Jeg begyndte som KBU-læge i Sønderborg. Jeg og har siden haft alle mine uddannelsesstillinger med tilknytning til Sygehus Sønderjylland, og jeg vil helt klart fremhæve det gode netværk, vi har hernede.
Vi, der er hoveduddannelseslæger i almen medicin mødes ofte til sociale og faglige arrangementer i mindre grupper. Derudover arrangerer Sygehus Sønderjylland månedlige netværksmøder med faglige indslag, oplæg om trivsel mv. Det er virkelig guld værd.

Alle viser begejstring for specialet og er meget engagerede. Det giver en fornemmelse af, at ”her hører vi til”.  Så jeg er rigtig godt tilfreds med mit valg af almen medicin, fordi jeg får en god bred uddannelse og har et skønt kollegialt netværk med de andre uddannelseslæger.

Jeg oplever, at jeg bliver set, som den jeg er, og jeg har fået hjælp til at komme i den retning, jeg godt kunne tænke mig. Der er mange, som gerne vil hjælpe en, og hvis man råber op om nogle ting, bliver det hørt. Der er plads til ens ønsker og behov hernede, og det skaber et rigtig godt sted at være.

Trine og Mortens bedste råd til yngre læger: Mulighederne er mange

I Sønderborg får vi mulighed for at arbejde med det, vi brænder for, samtidig med at familielivet hænger sammen. For os er ”det gode lægeliv”, når man kan få tingene til at spille sammen på alle fronter.
Skal vi give et godt råd til yngre læger, er det, at man får prøvet nogle ting af og mærket efter, hvad man brænder for. I lægefaget kan man vælge lige netop det, man trives med –  men man skal prøve det, før man ved det. 
Man skal aldrig være bange for, at man bliver låst fast til bestemte opgaver eller afdelinger, fordi man vælger et speciale. Hvis man bliver intern mediciner eller almen mediciner ligesom os, er der også plads til, at man kan rykke rundt og bruge sin uddannelse i mange andre forskellige sammenhænge.
Vores oplevelse er også, at man undervejs møder mange gode mennesker, som viser mulighederne, og så må man gribe dem, når de opstår.

Fakta

Geriatri beskæftiger sig med akutte og kroniske sygdomme hos ældre mennesker og med funktionsmæssige konsekvenser af sygdomme og aldersforandringer. Det geriatriske speciale kan ikke defineres på baggrund af enkelte afgrænsede sygdomsgrupper. Specialet beskæftiger sig med hele det intern medicinske område og med områder inden for en række andre specialer.

Praktiserende læger er speciallæger uddannet i almen medicin. De er personlige læger, som primært er ansvarlige for den samlede og vedvarende behandling uanset alder, køn og sundhedsproblem. Almindeligvis er de også borgerens første, frie og uvisiterede kontakt til sundhedsvæsenet.
Læs mere: Sundhedsstyrelsen målbeskrivelse

 


Siden er sidst opdateret 19-5-2021
HR Sundhedsuddannelser

Adresse: Boulevarden 76, 3. sal, 7100 Vejle, EAN 5798002571035 Personref cal@rsyd.dk. Email: videreuddannelsen@rsyd.dk   Tilgængelighedserklæring