Gå til indhold
Gå til forsiden

Forskningstræning

Du skal gennemføre forskningstræning i dit hoveduddannelsesforløb. Forskningstræningen består af en teoridel, en projektdel og har en samlet varighed af 20 dage.

Formål

Forskningstræningen skal bidrage til, at du kan opbygge og styrke dine kompetencer i at opsøge, vurdere og udvikle ny viden. Derudover skal du kunne anvende og formidle denne viden til en kritisk vurdering af den etablerede praksis inden for eget speciale og de tilgrænsende specialer. 

Læs hele sundhedsstyrelsens vejledning omkring den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen på retsinformation.dk

Grundkursus i forskningstræning (modul 1) 

I Region Syd er det Syddansk Universitet (SDU) der udbyder forskningstræningskursus.

Læs mere om forskningstræning for læger i hoveduddannelsesforløb og tilmeld dig (link til SDU's hjemmeside)

Specialespecifik forskningstræningskursus inkl. projekt

I klinisk onkologi afholdes specialespecifikt fortræningskursus efter grundkurset på SDU. Kurset foregår på OUH.

Læs mere om det specialespecifikke forskningstræningskursus i klinisk onkologi, hvornår det afholdes, og hvordan du tilmelder dig.

Forskningstræningsansvarlig i klinisk onkologi

Afdelingslæge Rikke Dahlrot, E-mail rikke.dahlrot@rsyd.dk


Siden er sidst opdateret 22-4-2021
HR-Sundhedsuddannelser Den Lægelige videreuddannelse

Adresse: Boulevarden 76, 3. sal, 7100 Vejle, EAN 5798002571035 Personref cal@rsyd.dk. Email: videreuddannelsen@rsyd.dk   Tilgængelighedserklæring