Gå til indhold

Den lægelige videreuddannelseSelvstændigt virke

Autorisation til selvstændigt virke

Denne autorisation søges gennem www.logbog.net. Det er et krav, at såvel kompetencer, de tre generelle kurser samt tid i ansættelserne er godkendt før ansøgningen kan indsendes. Det betyder, at et kursus, der er blevet aflyst som følge af COVID-19, bevirker, at der ikke kan ansøges om autorisation til selvstændigt virke.

Videreuddannelsessekretariatet godkender derfor det/de aflyste kursus/kurser i logbog.net og sørger for, at Sundhedsstyrelsen får besked om, hvilke læger, der er ramt af aflyste kurser som følge af COVID-19. Godkendelsen gives, når det er helt sikkert, at kurset/kurserne ikke kan gennemføres inden afslutning af KBU, så du uhindret kan søge om ret til selvstændigt virke.

Bemærk, at aflyste kurser skal gennemføres hurtigst muligt efterfølgende. Hvis du er ansat i en region, vil du fortsat have ret til frihed med løn under erstatningskurset jf. overenskomstens §32, stk. 3. Du har fået besked om tidspunkt for erstatningskursus med mindre, du er på orlov.


Siden er sidst opdateret 30-6-2021
HR Sundhedsuddannelser

Adresse: Boulevarden 76, 3. sal, 7100 Vejle, EAN 5798002571035 Personref cal@rsyd.dk. Email: videreuddannelsen@rsyd.dk   Tilgængelighedserklæring