Gå til indhold

Den lægelige videreuddannelseFor Hoveduddannelseslæger

Covid-19 i forbindelse med dit hoveduddannelsesforløb

De tre generelle kurser SOL1, SOL2 og SOL3.

Ved aflysning af et kursus på grund af COVID-19 tilbydes deltagelse på et senere kursus. Alle kursister på et aflyst kursus i foråret 2020 er nu blevet eller bliver tilbudt et erstatningskursus. Hvis det ikke er muligt at tilbyde erstatningskursus i løbet af hoveduddannelsen, skal kurset gennemføres snarest muligt efter afsluttet hoveduddannelse.
Hvis du er ansat i en region, vil du fortsat have ret til frihed med løn under erstatningskurset jf. overenskomstens §32, stk. 3.
Videreuddannelsessekretariatet vil sørge for, at Sundhedsstyrelsen får besked om alle, der får aflyst et kursus pga. COVID-19.
 

Specialespecifikke kurser

Ved aflysning af et kursus på grund af COVID-19 tilbydes deltagelse på et senere kursus eller eventuelt et tilsvarende kursus. Hvis det ikke er muligt at tilbyde et erstatnings- eller et tilsvarende kursus i løbet af hoveduddannelsen, vurderer hoved- eller delkursuslederen, om det er muligt at opnå de krævede kompetencer enten ved selvstudie eller via den kliniske ansættelse. Det er hoved- eller delkursuslederen, der sammen med dig planlægger, hvordan manglende kompetencer skal opnås, og dit ansættelsessted er ansvarligt for at justere uddannelsesplanen i samarbejde med dig. Uanset på hvilken måde kompetencerne opnås, skal alle kurser og eventuelle erstatninger herfor attesteres af hovedkursuslederen.

Videreuddannelsessekretariatet forventer, at du får yderligere information fra din hovedkursusleder. Hvis dette ikke sker, har du selv ansvaret for at kontakte hovedkursuslederen. Du finder kontaktinfo under det enkelte speciale på Sundhedsstyrelsens hjemmeside for Specialespecifikke kurser.

Hvis det ikke er muligt at tilbyde erstatningskursus eller opnå de krævede kompetencer på anden vis i løbet af hoveduddannelsen, skal kurset gennemføres snarest muligt efter afsluttet hoveduddannelse.
 

 


Siden er sidst opdateret 21-4-2021
HR-Sundhedsuddannelser Den Lægelige videreuddannelse

Adresse: Boulevarden 76, 3. sal, 7100 Vejle, EAN 5798002571035 Personref cal@rsyd.dk. Email: videreuddannelsen@rsyd.dk   Tilgængelighedserklæring