Gå til indhold
Gå til forsiden


Speciallægeautorisation

Du kan søge speciallægeanerkendelse 6 måneder, før du forventer at afslutte din hoveduddannelse

Inden du sender din ansøgning til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) skal du tjekke følgende i din logbog

  • alle kompetencer skal være godkendt
  • alle kurser skal være godkendt
  • alle uddannelseselementerne skal være godkendt for tidsmæssig gennemførsel.
    OBS - attestation for tid for dit sidste uddannelseselement kan først gives inden for den sidste måned. Søger du tidligere, skal du derfor huske at eftersende attestation for tid for det sidste element.
  • ansættelses- og uddannelsesaftale og de tillægsaftaler, du eventuelt har fået i løbet af din uddannelse, skal være uploadet
  • punktet 'Lægelig beskæftigelse' skal være udfyldt.

Ansøgningen foregår i 2 trin - HUSK at indbetale gebyr
 

  1. På STPS' hjemmeside udfylder og sender du et ansøgningsskema og indbetaler et gebyr.
  2. Herefter sende du dokumentationen for dit uddannelsesforløb via din elektroniske logbog. Vælg menupunkt 'Ansøgning om speciallægeanerkendelse' i din logbog. Inden du klikker 'Send dokumentation', skal alle punkterne ovenfor være udfyldt. HUSK at eftersende dokumentation for den sidste tid, hvis du har søgt før godkendelsen er givet. Det gør du også via menupunket 'Send dokumentation til STPS' i din logbog.

Styrelsen behandler først din ansøgning, når gebyret er indbetalt, og dokumentationen er udfyldt og afsendt som beskrevet.

Læs mere om ansøgningsproceduren, hvordan du indbetaler gebyr og sender din ansøgning på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside (link til STPS' hjemmeside)

 

 

 

.


Siden er sidst opdateret 8-6-2021
Sundhedsuddannelser

Adresse: Boulevarden 76, 3. sal, 7100 Vejle, EAN 5798002571035 Personref cal@rsyd.dk. Email: videreuddannelsen@rsyd.dk   Tilgængelighedserklæring