Gå til indhold
Gå til forsiden


Forskningstræning

Du skal gennemføre forskningstræning i dit hoveduddannelsesforløb. Forskningstræningen består af en teoridel og en projektdel og har en samlet varighed af 20 dage.

Formål

Forskningstræningen skal bidrage til at du kan opbygge og styrke dine kompetencer i at opsøge, vurdere og udvikle ny viden. Derudover skal du kunne anvende og formidle denne viden til en kritisk vurdering af den etablerede praksis inden for eget speciale og de tilgrænsende specialer. 

Læs hele sundhedsstyrelsens vejledning omkring den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen på retsinformation.dk

Grundkursus i forskningstræning (modul 1)

I Region Syd er det Syddansk Universitet (SDU) der udbyder forskningstræningskursus.

Læs mere om forskningstræning for læger i hoveduddannelsesforløb og tilmeld dig (link til SDU's hjemmeside)

Specialespecifik forskningstræningskursus og specialespecifkt projekt

I patologisk anatomi og cytologi afholdes specialespecifikt fortræningskursus efter grundkurset på SDU. Der er afsat i alt 17 dage inkl. det speciale specifikke projekt. 

  • Specialespecifikt kursus 4 dage
  • Projektvejledning 2 dgae
  • Selvstændigt arbejde med projekt 9 dage
  • Individuel projektvejledning 1 dag
  • Fremlæggelse og evaluering 1 dag

Husk at koordinere med din skemalægger i god tid.

Læs information om forskningstræningstræning i patologisk anatomi og cytologi

Forskningstræningsansvarlig i patologisk anatomi og cytologi i Region Syd

Overlæge Niels Marcussen, OUH Odense Universitetshospital, e-mail: niels.marcussen@rsyd.dk

 


Siden er sidst opdateret 12-4-2021
HR Sundhedsuddannelser

Adresse: Boulevarden 76, 3. sal, 7100 Vejle, EAN 5798002571035 Personref cal@rsyd.dk. Email: videreuddannelsen@rsyd.dk   Tilgængelighedserklæring