Gå til indhold
Gå til forsiden


Evaluer.dk

Evaluering af den lægelige videreuddannelse

Alle uddannelseslægernes ansættelsesforløb over 3 måneders varighed skal evalueres og det kan kun ske elektronisk, enten via evaluer.dk eller logbog.net. Link til systemerne findes i menuen til venstre.

Bekendtgørelsen om uddannelse af speciallæger stiller krav om, at yngre lægers evalueringer af uddannelsesstederne skal offentliggøres. Det bliver de via fanen Evalueringer på forsiden af evaluer.dk, hvor et gennemsnit af en afdelings/praksis' evalueringer kan søges frem.

Evaluering

En måned før afslutningen af et delforløb minder systemet via mail eller sms uddannelseslægen om at evaluere det aktuelle forløb. Det er derfor vigtigt, at det er det gældende mobilnummer og e-mailadresse, der er registreret i systemet. Du kan opdatere data ved at logge på evaluer.dk og klikke på Profil i øverste højre hjørne.

Der sendes en reminder 1 gang om måneden i 6 måneder, hvis systemet ikke registrerer en evaluering. Efter 6. reminder lukker systemet for evaluering af det pågældende uddannelsesforløb.

Når der er foretaget en evaluering, vil afdelingens/praksis' ledende og uddannelsesansvarlige overlæge/tutor modtage en mail med evalueringen i anonymiseret form. De har mulighed for at lave forskellige rapporter på afdelings-/praksisniveau for at følge uddannelsen på/i deres afdeling/praksis og dermed kvalitetssikre uddannelsen. Evalueringerne er derfor vigtig information i arbejdet med at gøre uddannelsen bedre.

Ingen andre får en kopi, så vejledere og andre overlæger/tutorer kender ikke til evalueringen.

Adgang til systemet

Alle uddannelseslæger får tilsendt adgangskoder til evaluer.dk, før første ansættelsesforløb begynder, det vil typisk sige som KBU-læge. Koderne gælder hele uddannelsen igennem og hvis du siden bliver tutor eller ledende/uddannelsesansvarlig overlæge. Ved at logge på kan uddannelseslægen evaluere sine uddannelsesforløb og få et overblik over sine generelle obligatoriske kurser. Specialespecifkke kurser og forskningstræning skal findes andre steder end i evaluer.dk.
Har du ikke modtaget en kode, eller skal dit forløb se anderledes ud, kontakt da sekretariatet.

Alle ledende og uddannelsesansvarlige overlæger, tutorer og HR-afdelinger har adgang til systemet. Adgangen gives af videreuddannelsessekretariatet.

Samlet IT-løsning

Leverandøren af systemerne evaluer.dk og logbog.net, Dansk Telemedicin, har opsagt aftalen med regionerne om driften af de to systemer. Danske Regioner har på initiativ fra Sekretariaterne for Lægelig Videreuddannelse godkendt, at der skal findes en ny samlet IT-løsning til erstatning for evaluer.dk og logbog.net.

Driften af de nuværende systemer fortsætter uforandret indtil ultimo 2022, hvor data overføres til den nye IT-løsning.


Siden er sidst opdateret 14-4-2021
Sundhedsuddannelser

Adresse: Boulevarden 76, 3. sal, 7100 Vejle, EAN 5798002571035 Personref cal@rsyd.dk. Email: videreuddannelsen@rsyd.dk   Tilgængelighedserklæring