Gå til indhold
Gå til forsiden

Logbog.net

Den elektroniske logbog bruges af alle uddannelseslæger i Danmark og Grønland, uanset speciale og uddannelsestrin. Kun læger, der har påbegyndt deres uddannelse, før deres speciale kom på den elektroniske logbog, kan stadig skulle færdiggøre uddannelsen på papirlogbog. Se hvornår dit speciale fik elektronisk logbog. (link til side med datoer for det enkelte speciale)

Specialerne får løbende nye målbeskrivelser, som lægges i logbogen, så snart de er godkendt. Læger, der ansættes efter, at en ny version af specialets målbeskrivelse er taget i brug, får adgang til denne. Læger ansat før, bliver på den målbeskrivelse, de er ansat efter. Hvilken målbeskrivelse den enkelte læge har adgang til, fremgår af lægens profil.

Systemet skal anvendes til
- styring af kompetencer, kurser og uddannelsestid for læger under uddannelse i Danmark
- at sende relevant dokumentation vedrørende uddannelsen til Styrelsen for Patientsikkerhed ved ansøgning om henholdsvis selvstændigt virke og speciallægeautorisation.

Godkendelserne i logbogen gives af vejledere og/eller uddannelsesgivende læger (uddannelsesansvarlige overlæger/tutorer) i de enkelte delelementer af uddannelsen.

Adgang til systemet
Den uddannelsesgivende læge får adgang til systemet af de regionale videreuddannelsessekretariater, mens vejlederne kun kan tildeles adgang af den uddannelsesgivende læge på afdelingen/i praksis.

Uddannelseslægerne får automatisk adgang i løbet af den første hverdag på deres første uddannelsesforløb, for de flestes vedkommende vil det sige, når de bliver kliniske basislæger. Selve adgangen beholdes under hele uddannelsen, mens indholdet i logbogen ændres ved tiltrædelse i et nyt speciale og/eller et nyt uddannelsestrin.

Link til logbog.net findes i menuen til venstre.

Projektstyring
Danske Regioners sundhedsdirektørkreds har udpeget Region Hovedstaden som projektledende region og har besluttete, at projektet skal følge Regionernes SundhedsITs forretningsmodel.

Systemets styregruppe består af de 3 chefer for Sekretariaterne for Lægelig Videreuddannelse samt repræsentanter for Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed og Danske Regioner.

Systemets følgegruppe består af repræsentanter for de 5 politiske regioner.

 

Samlet IT-løsning
Leverandøren af logbog.net og evaluer.dk Dansk Telemedicin, har opsagt aftalen med regionerne om dirften af de to systemer. Danske Regioner har på initiativ fra Sekretariaterne for Lægelig Videreuddannelse godkendt, at der skal findes en ny samlet IT-løsning til erstatning for de to systemer.

Driften af de nuværende systemer fortsætter uforandret indtil ultimo 2022.


Siden er sidst opdateret 14-4-2021
Sundhedsuddannelser

Adresse: Boulevarden 76, 3. sal, 7100 Vejle, EAN 5798002571035 Personref cal@rsyd.dk. Email: videreuddannelsen@rsyd.dk   Tilgængelighedserklæring