Gå til indhold

Den lægelige videreuddannelseTil Region SyddanmarkTil forsiden


Forskningstræning

Du skal gennemføre forskningstræning i dit hoveduddannelsesforløb. Forskningstræningen består af en teoridel og en projektdel og har en samlet varighed af 20 dage.

Formål

Forskningstræningen skal bidrage til at du kan opbygge og styrke dine kompetencer i at opsøge, vurdere og udvikle ny viden. Derudover skal du kunne anvende og formidle denne viden til en kritisk vurdering af den etablerede praksis inden for eget speciale og de tilgrænsende specialer. 

Læs hele sundhedsstyrelsens vejledning omkring den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen på retsinformation.dk

Grundkursus i forskningstræning (modul 1)

I Region Syd er det Syddansk Universitet (SDU) der udbyder forskningstræningskursus.

Læs mere om forskningstræning for læger i hoveduddannelsesforløb og tilmeld dig (link til SDU's hjemmeside)

Specialespecifik forskningstræningskursus og specialespecifikt projekt

I pædiatri afholdes specialespecifikt fortræningskursus efter grundkurset på SDU. Der er afsat i alt 17 dage inkl. det speciale specifikke projekt. 

  • Internat 2+2 dage (oftest marts og november)
  • Forberedelse til internat 2 dage
  • Selvstændigt arbejde 10 dage
  • Evaluering 1 dag i forbindelse med DPS Børnedage.

Husk at koordinere med din skemalægger i god tid.

Du er selv ansvarlig for at starte projektet og finde vejleder.

Du tilmelder dig det specialespecifikke modul ved at sende en e-mail til Peter.Toftedal@rsyd.dk

Læs information om forskningstræningstræning i pædiatri

Forskningstræningsansvarlig i pædiatri i Region Syd

Overlæge Peter Toftedal, OUH Odense Universitetshospital, e-mail: Peter.Toftedal@rsyd.dk

 


Siden er sidst opdateret 7-5-2021
HR-Sundhedsuddannelser Den Lægelige videreuddannelse