Gå til indhold
Gå til forsiden


Barselsorlov

Hvornår skal du give besked om barselorlov

Skal du på barselsorlov i din hoveduddannelse skal du inden (senest 3 måneder før forventet termin) give besked til de berørte afdelinger, ansættelsesstedets HR-afdeling samt videreuddannelsess sagsbehandler i specialet.

Der er lidt forskellige foretningsgange og blanketter du skal udfylde i forbindelse med barselorlov. Det afhænger af hvilket sygehus du er ansat på. ofte finder du en blanket på sygehuset intranet ellers spørg i din afdelingen eller i sygehuset HR afdeling.

Senest 8 uger efter fødslen skal du informere afdelingerne og HR-afdelingen om hvordan du afholder din barselsorlov.

Vær opmærksom på at overholde fristen - det er vigtigt for afdelingernes drift.

Hvis barselorloven ikke overstiger 10% fravær, så forlænges ikke

Hvis du eksempelvis kun holder 2 ugers barsel i ét uddannelseselement på 6 måneder, så er fraværet under 10%. Der må være i alt 18 dages fravær på 6 måneder, 36 på 12 måneder osv.

Læs hvad der tæller med som fravær

Forlængelse af din uddannelsesaftale

Når den endelig aftale om barsel er indgået sender sygehusenes HR-afdelingerne kopi til videreuddannelsessekretariatet, der beregner forlængelsen af dit uddannelsesforløb og sender et tillæg til din uddannelsesaftale. Der sendes kopi til de berørte afdelinger/praksis i dit uddannelsesforløb

 

 


Siden er sidst opdateret 1-7-2021
HR Sundhedsuddannelser

Adresse: Boulevarden 76, 3. sal, 7100 Vejle, EAN 5798002571035 Personref cal@rsyd.dk. Email: videreuddannelsen@rsyd.dk   Tilgængelighedserklæring