Gå til indhold
Gå til forsiden


Deltid

Hoveduddannelsen til speciallæge er som udgangspunkt fuldtidsstillinger, men der kan indgås aftale om deltid

Hvis du ønsker at arbejde på deltid under din speciallægeuddannelse, kan uddannelsesstillinger på deltid imødekommes såfremt

  • ​det sker i forbindelse med delvis genoptagelse af arbejdet under barselsorlov eller forældreorlov
  • der er særlige personlige forhold der gør sig gældende og dette godkendes fra uddannelsesstedet
  • deltidsansættelsen kombineres med forskningsansættelse inden for det sundhedsvidenskabelige område. 

Ansættelsen skal min. være 50% af fuldtid ansættelse, dvs. min 18½ timer pr. uge.​

Sådan beregnes forlængelsen

Hvis et uddannelseselement på 12 måneder gennemføres på deltid med 30 ugentlige timer.

Aansættelsebrøk = 0,811 (30/37)

Uddannelse på deltid: 12 måneder/0,811 = 14,8 måneder = 14 måneder og 24 dage.

Bemærk at der vil blive forlænget til én måned udgang.

Sådan gør du

Du skal fremsende godkendelserne fra praksis/ledende overlæger til specialets sagsbehandler i videreuddannelsen. Husk der skal være godkendelse fra alle uddannelsessteder der bliver berørt af ændringen.

Du kan eventuelt samtidig med din ansøgning til ledelserne sætte den uddannelsesansvarlige overlæge/tutor, og specialets sagsbehandler i videreuddannelsen på cc. På den måde er der mulighed for at give bemærkninger, hvis der er problemer i forhold til overholdelse af vejledningens bestemmelser.

Hvis alle godkender din ansøgning, vil sagsbehandleren sende et tillæg til din uddannelsesaftale til dig. Der sendes kopi til afdelingerne/praksis samt til HR-afdelingerne på det sygehus der udbetaler din løn, så der kan ske de nødvendige tilpasninger i lønsystemet. 


Siden er sidst opdateret 1-7-2021
HR Sundhedsuddannelser

Adresse: Boulevarden 76, 3. sal, 7100 Vejle, EAN 5798002571035 Personref cal@rsyd.dk. Email: videreuddannelsen@rsyd.dk   Tilgængelighedserklæring