Gå til indhold
Den lægelige videreuddannelse Til Region SyddanmarkTil forsiden


Fravær - 10% reglen

Sundhedsstyrelsen opstiller i bekendtgørelse om uddannelse af specialæger regler for fravær under speciallægeuddannelsen.

"Det højst tilladelige fravær er 10% af den fastsatte varighed for en given uddannelsesdel." Et halvt år består således af ca. 180 dage, svarende til et maximalt fravær på 18 dage. Ved fravær ud over 10% forlænges uddannelsestiden med den samlede fraværsperiode.

Ved fravær forstås fraværsperioder pga.:

Sygdom
Graviditet, adoption og barsel
Omsorgsdage (2 dage pr. år pr. barn t.o.m. dét kalenderår, hvor barnet fylder 7 år iflg. overenskomst mellem YL og PLO og YL og Danske Regioner)
Eller andre særlige grunde, herunder tjenestefrihed til behandling af barnløshed (uanset der foreligger §56 aftale, barns 1. sygedag,
ikke-obligatoriske/valgfri kursusdeltagelse), tjenestefrihed til lægebesøg, tandlæge, ledsagelse af mindreårigt barn til læge o.lign.
Specielt for så vidt angår kurser gælder, at obligatoriske kurser i speciallægeuddannelsen skal følges og derfor ikke tæller som fravær. Har man et fravær fra disse kurser på mere end 10% af kursustiden, skal denne tid ligeledes suppleres. Årsagerne til dette fravær er de samme som ovenfor.

Til fravær regnes ikke:

Fravær som følge af tillidsmandsarbejde.
Det betragtes som en del af det kliniske arbejde og tælles derfor ikke med i de 10% - såfremt fraværet er særlig stort, må ledelsen i stedet træffe beslutning om, hvorvidt den yngre læge opfylder målene for uddannelsesopholdet
Obligatoriske kurser i speciallægeuddannelsen (læring, kommunikation, div. temadage, vejledning og SOL-kurser)
Ferie og særlige feriedage (feriefridage). 6 uger for ansatte af regionen (klinisk basis, intro, fase 1), 5-6 uger for ansatte af almen praksis (fase 2 og 3-læger) - alt efter om 6. ferieuge afholdes.


Siden er sidst opdateret 5-2-2021
HR Sundhedsuddannelser

Tilgængelighedserklæring