Gå til indhold
Gå til forsiden


Fravær - 10% reglen

Du må højst have et fravær på 10% i et uddannelseelement.

Er dit fravær højere end 10% skal din uddannelseaftale forlænges. 

Eksempel : Er dit uddannelseselementet 6 måneder = 180 dage (1 måned = 30 dage) må du højst have 18 dages fravær.

Uddannelsestiden forlænges svarende til det samlede fravær (de 10% fratrækkes ikke) og forlængelsen vil blive regnet frem til en måned udgang. En aftale der er indgået mellem den lægelige videreuddannelse i Syd og sygehusene for at lette introduktion af nye medarbejdere på afdelingerne og forenkle administrative forretningsgange.

Hvad tæller som fravær

  • Sygdom
  • Graviditet, adoption og barsel
  • Omsorgsdage (2 dage pr. år pr. barn t.o.m. dét kalenderår, hvor barnet fylder 7 år)
  • Eller andre særlige grunde: eks.vis tjenestefrihed til behandling af barnløshed (uanset om du har en §56 aftale) barns 1. sygedag, ikke-obligatoriske/valgfri kursusdeltagelse, tjenestefrihed til lægebesøg, tandlæge, ledsagelse af mindreårigt barn til læge o.lign.

Hvad tæller ikke som fravær

  • Ferie og særlige feriedage (feriefridage eller 6. ferieuge)
  • Fravær som følge af tillidsmandsarbejde. Dette arbejde betragtes som en del af det kliniske arbejde. Hvis fraværet er særlig stort, kan der evt. opstå en situation, hvor det bliver svært for dig at nå målene for uddannelseselement, og en forlængelse på grund af manglende kompetenceopnåelse kan blive aktuel.
  • Obligatoriske kurser i speciallægeuddannelsen (læring, kommunikation, div. temadage, vejledning og SOL-kurser)

Sådan gør du

Hvis dit fravær er over 10% skal du selv, din tutor/eller uddannelsesansvarlige overlæge give besked til videreuddannelsen og oplyse dit samlede fravær. Dette gøres nemmest pr. e-mail til specialets sagsbehandler.

Hvis du er i tvivl om antallet af fraværsdage, så kan der laves et udtræk via lønsystemet fra sygehusets HR afdeling.

Videreuddannelsen beregner herefter forlængelsen af dit uddannelsesforløb og sender et tillæg til din uddannelsesaftale til dig. Der sendes kopi til de afdelinger/praksis, der berøres af forlængelsen samt til HR afdelingen, så der kan ske de nødvendige tilpasninger i lønsystemet.

 

Reglen om 10% fravær kan du læse i bekendtgørelsen om uddannelse af specialæger pfg. 13 i retsinformtion (link til retsinformation.dk)


Siden er sidst opdateret 1-7-2021
HR Sundhedsuddannelser

Adresse: Boulevarden 76, 3. sal, 7100 Vejle, EAN 5798002571035 Personref cal@rsyd.dk. Email: videreuddannelsen@rsyd.dk   Tilgængelighedserklæring