Gå til indhold
Gå til forsiden

Den Lægelige VidereuddannelsepilÆndringer under din uddannelse

Ændringer under din uddannelse

I løbet af din uddannelse vil der opstå behov for at lave et tillæg til din uddannelsesaftale, hvis du holder barselsorlov, har fravær på mere end 10%, aftaler deltid eller lignende

Her på siden har vi samlet  en række informationer og regelsæt.

 

Du skal være særligt opmærksom på to regler når der sker ændringer

  • 2-steds kravetDet er et krav, at din hoveduddannelse skal indeholde to ansættelsessteder af minimum 12 måneders varlighed indenfor specialet, heraf det ene kontinuerlig.
  • 6 måneders kravet. For at et uddannelsesforløb skal kunne godkendes, skal det som udgangspunkt være på minimum 6 måneders sammenhængende uddannelse. Barselorlov er undtaget reglen.

Du skal aftale ændringer

Ændringer i dit hoveduddannelsesforløb får konsekvenser for hvordan og hvornår du opnår kompetencerne i din uddannelse og for afdelingernes drift og økonomi.

Du skal derfor aftale ændringer med ledelserne (praksis/de ledende overlæger) for de uddannelseselementer, der bliver berørt af ændringen. For at sikre dig, at du fortsat vil kunne opnå kompetencemålene, skal du inddrage de uddannelsesansvarlige overlæger. 

Videreuddannelsen skal godkende at ændringen sker i overensstemmelse med bekendtgørelsen for uddannelse af speciallæger.

Overgange mellem de enkelte uddannelseselementer sker til den 1. i måneden.

Af driftsmæssige hensyn er det aftalt at ændrede ansættelsesforløb forlænges, så lægen starter den 1. i måneden i forbindelse med aftaler om deltid, orlov, barsel o.lign.

Du vil derfor kunne opleve, at ansættelsesforholdet forlænges en smule, da der vil blive forlænget til månedens udgang i forbindelse med beregning af det ændrede ansættelsesforløb.

Ved barsel vil der stadigt forekomme skæve ansættelsesstarter, da du selv aftaler statdatoen efter tilbagevenden efter barselorlov i henhold til reglerne om afholdelse af barselorlov.

Læs aftalen, der er godkendt på Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse møde den 7. juni 2018 og er gældende fra 1. august 2018.(pdf)

Læs orientering til sygehusene om ændring af praksis (pdf)

 


Siden er sidst opdateret 17-8-2021
HR Sundhedsuddannelser

Adresse: Boulevarden 76, 3. sal, 7100 Vejle, EAN 5798002571035 Personref cal@rsyd.dk. Email: videreuddannelsen@rsyd.dk   Tilgængelighedserklæring