Gå til indhold

Den lægelige videreuddannelse


Den Lægelige VidereuddannelsepilAlmen medicinpilKoordinatorer og koordinatorudvalg

Koordinatorer og koordinatorudvalg

Koordinatorer og DYNAMO'er

I Region Syddanmark er der ansat 9 uddannelseskoordinatorer samt 4 yngre almenmedicinske uddannelseskoordinatorer (DYNAMU'er).

Praksisområdet er i Region Syddanmark opdelt i 4 geografiske områder. 

Sønderjylland
Uddannelseskoordinator og formand for koordinationsudvalget:
Praktiserende læge Kristian Riis Jensen, riisjensen@dadlnet.dk

Uddannelseskoordinator:
Praktiserende læge Jesper Schumann,

DYNAMU:
Uddannelseslæge Trine Roos Stenberg, trine_bonde@hotmail.com

Fyn
Uddannelseskoordinator:
Praktiserende læge Mats Gunnar Hebsgaard Frostberg, nrlyn.mf@gmail.com

Uddannelseskoordinator: 
Praktiserende læge Annette Tornøe, a.tornoe@dadlnet.dk

Uddannelseskoordinator:
Praktiserende læge Hanne Nybo, hannenybo@dadlnet.dk

DYNAMU:
Uddannelseslæge Anna Lindhardt Hansen, annalinhardt@hotmail.com

Sydvestjylland
Uddannelseskoordinator:
Praktiserende læge Sys Melchiors, sys@melchiors.dk 

Uddannelseskoordinator:
Praktiserende læge Mette Egebjerg, mette.egebjerg@gmail.com

DYNAMU: 
Uddannelseslæge Christian Quaade Michelsen, c_quaademichelsen@hotmail.com

Lillebælt
Uddannelseskoordinator: Praktiserende læge Anne Louise Ove Holm-Hansen, Annelouise@holmhansenmail.dk

Uddannelseskoordinator: Praktiserende læge VAKANT,

DYNAMU:
Uddannelseslæge Lars Peter Søberg Brun, lars.p.e.brun@gmail.com

Koordinatorudvalget for almen medicin

Uddannelseskoordinatorer og DYNAMU'er for de 4 områder udgør sammen med 2 PUF-lektorer koordinationsudvalget.

 

Udvalget sekretariatsbetjenes af specialets sagsbehandler.

Du kan læse mere om koordinationsudvalget opgaver i dette kommissorium (pdf)

 

 

 

 

 


Siden er sidst opdateret 3-8-2021
Sundhedsuddannelser

Adresse: Boulevarden 76, 3. sal, 7100 Vejle, EAN 5798002571035 Personref cal@rsyd.dk. Email: videreuddannelsen@rsyd.dk   Tilgængelighedserklæring