Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT |

Lægeligvidereuddannelseforløb

Tutorpraksis - Tutorlæge

Tutorpraksis - Tutorlæge

Er almen praksis godkendt til at uddanne læger, er det en tutorpraksis. For at kunne godkendes som tutorpraksis skal der minimum være én tutorlæge ansat i praksis. 

Der er en række krav til tutorlæger

  • Udfærdigelse af praksisbeskrivelse/uddannelsesprogram
  • Deltagelse i tutorlægekurser/vejledningskurser
  • Supervision af uddannelseslæge
  • Kompetencevurdering af uddannelseslæge i henhold til mål
  • Tilfredsstillende evalueringer af praksis fra uddannelseslæger
  • Egnet konsultationslokale med tidssvarende indretning og udstyr
  • Patientgrundlag i praksis
  • Anciennitet og habilitet som praktiserende læge
  • Tilstedeværelse af tutorlæge.
  • Tutors lægelige niveau og praksistype

Læs om kravene på specialeselskabet DSAMs hjemmeside

Sådan bliver du godkendt som tutorpraksis - tutorlæge

En praksis, der ønsker at blive tutorpraksis, skal kontakte videreuddannelsessekretariatet for at blive godkendt. Det kan for eksempel gøres ved, at den, der skal være tutor i praksis, indsender denne blanket for godkendelse som tutorlæge

For at blive godkendt skal der også udarbejdes en beskrivelse af praksis.

Find kravene til indholdet i en praksisbeskrivelse.

Ansøgningen behandles sammen med en lokal uddannelseskoordinator. 

Hvis der på ansøgningstidspunktet ikke er behov for flere tutorpraksis i netop det geografiske område, optages praksis på en venteliste.

Krav om tilfredsstillende evalueringer

Det er et absolut krav for at bevare tutorlægefunktionen, at der kan vises tilfredsstillende evalueringer fra de uddannelsessøgende læger.
Ved problematiske evalueringer, beder vi praksis om en skriftlig uddybning og uddannelseskoordinatorerne besøger praksis med henblik på afklaring og vejledning i tutorfunktion. 


Siden er sidst opdateret 15-10-2021
SundhedsuddannelserAdresse: Boulevarden 76, 3. sal, 7100 Vejle, EAN 5798002571035 Personref cal@rsyd.dk. Email: videreuddannelsen@rsyd.dk   Tilgængelighedserklæring