Gå til indhold

Den lægelige videreuddannelse


SOL-kurser generelt

Alle læger skal i forbindelse med uddannelsen til speciallæge gennemføre 3 delkurser indenfor samarbejde, organisation og ledelse: SOL 1, SOL 2 og SOL 3. 

Emnerne er Samarbejde, Organisation og Ledelse i sundhedsvæsenet set i et samfundsmæssigt perspektiv, samt de perspektiver dette har for den professionelle rolle som speciallæge i daglig praksis.

Formål

At understøtte de uddannelsessøgende lægers muligheder for at erhverve sig de kompetencer, der er angivet i målbeskrivelserne for speciallægeuddannelserne inden for områderne organisation og ledelse. Se også Sundhedsstyrelsens Vejledning om generelle kurser i speciallægeuddannelsen af 1. april 2011 (retsinformation).

SOL 1 og SOL 3 afvikles decentralt af Videreuddannelsesregionerne, og SOL 2 tilrettelægges af Sundhedsstyrelsen.

SOL 1

Du bør så vidt muligt gennemføre kurset inden for hoveduddannelsens første 12 måneder. Hvis du er i hoveduddannelse i Almen medicin, skal du, så vidt det er muligt, gennemføre kurset inden for de første 6 måneder/mens du er i Fase 1.

Kurset er et 2-dags eksternatkursus. Læs mere om kurset, datoer, sted og tilmelding under SOL 1 her på siden.

SOL 2

SOL2 tilrettelægges af Sundhedsstyrelsen, det skal du gennemføre i den sidste halvdel af hoveduddannelsen. Tilmeldingen foregår via Sundhedsstyrelsens hjemmeside

SOL 3

Du skal gennemføre SOL 3 i den sidste trediedel af din hoveduddannelse, det vil sige i løbet af det sidste 1½-2 år.

Kurset er et 3 dags eksternatkursus + 1 opfølgningsdag. Du finder information om kurset, datoer, sted og tilmelding under SOL 3 på denne side.


Alle SOL-kurserne er obligatoriske dvs. at lægerne skal have tjenestefri med løn.

Overgang mellem LAS og SOL

SOL-kurserne har afløst de tidligere LAS-kurser (Ledelse, Administration og Samarbejde).

De læger, som har LAS 1 kursus, skal ikke gennemføre SOL 1.
De læger, som har et LAS 2 kursus, skal ikke gennemføre SOL 3.
De læger, som har et LAS 3 kursus, skal ikke gennemføre SOL 2.

 


Siden er sidst opdateret 1-7-2021
Sundhedsuddannelser

Adresse: Boulevarden 76, 3. sal, 7100 Vejle, EAN 5798002571035 Personref cal@rsyd.dk. Email: videreuddannelsen@rsyd.dk   Tilgængelighedserklæring