Gå til indhold

Den lægelige videreuddannelse


Vejlederkursus

Vejlederkurset er obligatorisk for læger i introduktionsstilling - se Sundhedssstyrelsens Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger af 2. februar 2018 (retsinformation).

I Region Syddanmark afvikles kurset som et 2-dages eksternatkursus. Du skal kun gennemføre kurset én gang, uanset hvor mange introduktionstillinger du tager, og har du for eksempel gennemført kurset i en anden region, gælder det også i Region Syddanmark, hvis du har dokumentation for det.

Formål
Blandt andet at give deltagerne de nødvendige forudsætninger for at kunne vejlede og supervisere andre - se mere under Formål, mål og indhold i menuen til venstre (pdf).

Kurset skal

•Styrke deltagernes viden om, og færdigheder i, pædagogisk tilrettelæggelse - herunder identificering af deltagerforudsætninger og deltagerbehov.
•Bibringe deltagerne en basal viden om, hvilke faktorer, der fremmer og hæmmer læringsprocesser med henblik på at fremme et godt læringsmiljø i en afdeling.
•Styrke deltagernes forudsætninger for at kunne varetage vejlederens rolle og funktion - herunder rådgivning, instruktion, supervision og evaluering.

Kursusdatoer, tidspunkter og sted
Følg linket og vejledningen under Tilmelding nedenfor, for at se datoerne. Klik på et kursus, for at se tidspunkter og sted.

Tilmelding og afmelding
Hvis du er introlæge i Almen medicin, bliver du tilmeldt sammen med dine kolleger i området og får besked af Den Lægelige Videreuddannelse. Du skal selv sørge for at få fri.

Er du introlæge i et andet speciale, skal du selv sørge for at tilmelde dig og få fri til det. Tilmelding foregår via www.evaluer.dk. Skriv Vejleder i søgefeltet og klik på det kursus, du ønsker at tilmelde dig. Når du er tilmeldt, modtager du en bekræftelsesmail.

Bemærk! Man kan kun have plads på ét kursus ad gangen, så hvis du har en plads på et kursus og senere melder dit til et andet kursus, vil du automatisk komme på venteliste til det nye kursus, selvom der er ledige pladser. Du skal derfor først afmeldes det oprindelige kursus, inden du melder dig til et nyt. Det gør du ved at sende en mail til Ann V. Engelbrrechtsen.

Kursusmateriale
Ca. 1 måned før kurset modtager du en mail med informationsbrev samt materiale. Husk at sørge for, at din e-mailadresse er opdateret i evaluer.dk.

Evaluering
Evaluering af kurset foregår elektronisk via evaluer.dk/holdsiden på kursets sidste dag.

Dokumentation for deltagelse
Kurset godkendes i din logbog, når du har gennemført begge dage. Den elektroniske godkendelse tjekkes, når du søger hoveduddannelsesforløb.

Hvis du har gennemført vejlederkurset i en tidligere introstilling, hvor du ikke havde en eletronisk logbog, har du fået et kursusbevis tilsendt. Det skal du uploade i logbogen under punktet Obligatoriske kurser/Introduktionsuddannelsen og udfylde felterne ud for kurset. Den uddannelsesansvarlige overlæge/tutorlæge i din nuværende stilling skal derpå tjekke dokumentet og på den baggrund godkende kurset. 

Kontakt vedrørende undervisere, infomail, logistik mv.
Lærings- og Forskningshuset, Sygehus Sønderjylland.

Kontaktvedrørende afmelding, problemer med tilmelding og venteliste
Ann Vølkers Engelbrechtsen, Den Lægelige Videreuddannelse.


Siden er sidst opdateret 20-9-2021
Sundhedsuddannelser

Adresse: Boulevarden 76, 3. sal, 7100 Vejle, EAN 5798002571035 Personref cal@rsyd.dk. Email: videreuddannelsen@rsyd.dk   Tilgængelighedserklæring