Gå til indhold
Gå til forsiden


Forskningstræning

Du skal gennemføre forskningstræning i dit hoveduddannelsesforløb. Forskningstræningen består af en teoridel og en projektdel og har en samlet varighed af 20 dage.

Formål

Forskningstræningen skal bidrage til at du kan opbygge og styrke dine kompetencer i at opsøge, vurdere og udvikle ny viden. Derudover skal du kunne anvende og formidle denne viden til en kritisk vurdering af den etablerede praksis inden for eget speciale og de tilgrænsende specialer. 

Læs hele sundhedsstyrelsens vejledning omkring den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen på retsinformation.dk

Grundkursus i forskningstræning

I Region Syd er det Syddansk Universitet (SDU) der udbyder forskningstræningskursus.

Læs mere om forskningstræning for læger i hoveduddannelsesforløb og tilmeld dig (link til SDU's hjemmeside)

Specialespecifik forskningstræningskursus

I børne- og ungdomspsykiatri afholdes specialespecifikt fortræningskursus efter grundkurset på SDU. Kurset afvikles af Børne- og Ungdompsykiatrisk Selskab (BUP) og har en varighed af i alt 7 dage.

Tilmeldig dig via BUP's hjemmeside (link til bupnet.dk)

Forskningstræningsansvarlig i børne- og ungdomspsykiatri

Overlæge og professor Niels Bilenberg, Forskningsenheden, Psykiatrien i Region Syddanmark, E-mail: niels.bilenberg@rsyd.dk

Forskningstræningsvejleder for Børne og Ungdomspsykiatri Sydjylland - Specialeansvarlig overlæge Allan Hvolby, E-mail: allan.hvolby@rsyd.dk

 

Læs den samlede beskrivelse af forskningstræning i børne- og ungdomspsykiatri (pdf)

 


Siden er sidst opdateret 21-6-2021
HR Sundhedsuddannelser

Adresse: Boulevarden 76, 3. sal, 7100 Vejle, EAN 5798002571035 Personref cal@rsyd.dk. Email: videreuddannelsen@rsyd.dk   Tilgængelighedserklæring