Gå til indhold

Den lægelige videreuddannelseTil Region SyddanmarkTil forsiden


Forskningstræning

Du skal gennemføre forskningstræning i dit hoveduddannelsesforløb. Forskningstræningen består af en teoridel og en projektdel og har en samlet varighed af 20 dage.

Formål

Forskningstræningen skal bidrage til at du kan opbygge og styrke dine kompetencer i at opsøge, vurdere og udvikle ny viden. Derudover skal du kunne anvende og formidle denne viden til en kritisk vurdering af den etablerede praksis inden for eget speciale og de tilgrænsende specialer. 

Læs hele sundhedsstyrelsens vejledning omkring den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen på retsinformation.dk

Grundkursus i forskningstræning

I Region Syd er det Syddansk Universitet (SDU) der udbyder forskningstræningskursus.

Læs mere om forskningstræning for læger i hoveduddannelsesforløb og tilmeld dig (link til SDU's hjemmeside)

Specialespecifik forskningstræningskursus

I børne- og ungdomspsykiatri afholdes specialespecifikt fortræningskursus efter grundkurset på SDU. Kurset afvikles af Børne- og Ungdompsykiatrisk Selskab og har en varighed af i alt 7 dage.

Tilmeldig dig via børne- og ungdomspsykiatrisk selskabs hjemmeside (link til bupnet.dk)

Forskningstræningsaftale

Forskningstræningen skal være påbegyndt senest 2 år efter du er startet dit hoveduddannelsesforløb og afsluttes senest et halvt år, før du er færdig. 

Udfyld denne standartaftale omkring gennemførsel af din forskningstræning sammen med din vejleder (word)

Forskningstræningsansvarlig i Børne- og ungdomspsykiatri

Overlæge og professor Niels Bilenberg, Forskningsenheden, Psykiatrien i Region Syddanmark, E-mail: niels.bilenberg@rsyd.dk

Forskningstræningsvejleder for Børne og Ungdomspsykiatri Sydjylland - Specialeansvarlig overlæge Allan Hvolby, E-mail: allan.hvolby@rsyd.dk

 

Læs den samlede beskrivelse af forskningstræning i børne- og ungdomspsykiatri (pdf)

 


Siden er sidst opdateret 7-5-2021
HR-Sundhedsuddannelser Den Lægelige videreuddannelse