Gå til indhold
Gå til forsiden

Forskningstræning

Du skal gennemføre forskningstræning i dit hoveduddannelsesforløb. Forskningstræningen består af en teoridel og en projektdel og har en samlet varighed af 20 dage.

Formål

Forskningstræningen skal bidrage til at du kan opbygge og styrke dine kompetencer i at opsøge, vurdere og udvikle ny viden. Derudover skal du kunne anvende og formidle denne viden til en kritisk vurdering af den etablerede praksis inden for eget speciale og de tilgrænsende specialer. 

Du kan læse hele sundhedsstyrelsens vejledning omkring den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen på Retsinformation.dk

Grundkursus

I Region Syd er det Syddansk Universitet (SDU) der udbyder grundkursus 1 i forskningstræning. Kurset afvikles som 1 dags teoretisk kursus efterfulgt af 9 ugers netbaseret undervisning. Samt svaer kurset til 3 kursusdage. 

Læs mere om Grundkursus I og tilmeldig dig på SDU's hjemmeside

Læs hele kursusbeskrivelsen af Grundkursus I (pdf)

Specialespecifik forskningstræningskursus

I hoveduddannelsen i anæstesiologi afholdes et 3 dages specialespecifik internatkursus. Du kan med fordel have afgrænset dit projekt og formuleret forslag til forskningsspørgsmål inden kurset.
Du indkaldes til kurset af tovholderen for forskningstræning og kurset det foregår under din uddannelse på OUH.

Forskningstræningsansvarlig i Anæstesiologi 

Overlæge og klinisk lektor Thomas Strøm, Anæstesiologisk - Intensivafdeling på OUH
E-mail: thomas.stroem@rsyd.dk

Læs den samlede beskrivelse af forskningstræning i Anæstesiologi i Region Syd (pdf)

 


Siden er sidst opdateret 21-6-2021
HR Sundhedsuddannelser

Adresse: Boulevarden 76, 3. sal, 7100 Vejle, EAN 5798002571035 Personref cal@rsyd.dk. Email: videreuddannelsen@rsyd.dk   Tilgængelighedserklæring