Gå til indhold
Gå til forsiden


Uddannelsesudvalg

Der er nedsat et uddannelsesudvalg for hver speciallægeuddannelse, hvis vigtigste opgave er at sikre en god uddannelse.

Udvalgets opgaver er blandt andet

  • at udvikle og sikre en ensartet høj kvalitet i speciallægeuddannelsen for eget speciale på alle uddannelsessteder
  • at gennemgå specialets gældende målbeskrivelse og sikre at den er operationel på de uddannelsesgivende afdelinger i Region Syddanmark.
  • at drøfte hvordan uddannelsesforløb sammensættes og fordeles
  • at udarbejde og revidere uddannelsesprogrammer
  • at fastlægge niveau og metoder til godkendelse af uddannelseslægernes kompetencer
  • at bistå ved behov for at ændre uddannelsesforløb

 

Udvalgene er nedsat af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Region Syddanmark.

Udvalget holder møde 2 - 4 gange årligt.

I kommisssoriet for de specialespecifikke uddannelsesudvalg i Region Syd finder du en mere uddybende beskrivelse af udvalgets opgaver og sammensætning af udvalgets medlemmer (pdf) 

Almen medicin 

For specialet almen medicin er udvalgets sammensætning anderledes end for de øvrige specialer. 

Her kan du læse kommissoriet for uddannelsesudvalget for almen medicin (pdf) 


Siden er sidst opdateret 8-10-2020
HR Sundhedsuddannelser

Adresse: Boulevarden 76, 3. sal, 7100 Vejle, EAN 5798002571035 Personref cal@rsyd.dk. Email: videreuddannelsen@rsyd.dk   Tilgængelighedserklæring