Gå til indhold
Gå til forsiden


Ansættelse i praksis

­Alle de KBU-stillinger, der bliver opslået med start d. 1/2 2022 og derefter, vil indeholde en ansættelse i almen praksis i det sidste halve år.

Hvis du har valgt et forløb uden angivelse af en specifik praksis, får du senest 3 måneder før starten af praksisforløbet en tillægsaftale med navnet på praksis tilsendt fra HR-afdelingen på det sygehus, du er tilknyttet. Tillægget vil blive sendt til din e-boks og skal uploades i din logbog, når du skal søge selvstændigt virke. Alle de almen praksis, der indgår i basisuddannelsen, er godkendt af regionens koordinatorer for almen praksis. Her kan du finde beskrivelser af praksis i de forskellige områder.

Uddannelsesprogrammer i praksis
For ansættelsen i almen praksis i den kliniske basisuddannelse er der lavet en skabelon for uddannelsesprogrammet og en konkretisering af målene i praksisdelen. Du finder begge dele under menupunktet Uddannelsesprogrammer her på siden.

Kontakt praksis før start
Vi anbefaler, at du kontakter praksis i god tid før du skal tiltræde, for at høre nærmere om arbejdsforhold og arbejdstid og eventuelt aftale at mødes med dem, inden din opstart.

Aftal ferie med praksis
Det er tutorlægen i almen praksis, der som arbejdsgiver leder og fordeler arbejdet. Det er derfor også praksis, du skal aftale ferie, afspadsering med videre med. I kan for eksempel vende det, hvis I har aftalt et møde, før du begynder.

Aflønning
Selvom du er i praksis, administreres og udbetales din løn via lønkontoret på det sygehus, du var tilknyttet i dit første delforløb.

Over 10% fravær
Hvis du har fravær på grund af egne eller barnets sygedage, omsorgsdage, udeblivelse fra temadage med videre, og fraværet overstiger 10% (18 dage) af dit delforløb, skal dit delforløb forlænges tilsvarende. Det gælder også, hvis du går på barsel.

Du skal indberette alt fravær på app'en MinLøn, også ferie og deltagelse i obligatoriske kurser, selvom det ikke tæller med som fravær. Overstiger dit fravær mere end 10%, skal du kontakte lønafdelingen på sygehuset, så de kan beregne forlængelsen og udarbejde en tillægsaftale.

På denne side kan du læse mere om fraværsregler og indberetning af fravær. Kontaktoplysninger til sygehusenes HR-afdelinger finder du under Kontakt og links her på siden.


Siden er sidst opdateret 28-6-2021
Sundhedsuddannelser

Adresse: Boulevarden 76, 3. sal, 7100 Vejle, EAN 5798002571035 Personref cal@rsyd.dk. Email: videreuddannelsen@rsyd.dk   Tilgængelighedserklæring