Gå til indhold

Den lægelige videreuddannelseKontakt og links

Der er en række personer, der er involveret i dit forløb i Klinisk basisuddannelse, både i Den Lægelige Videreuddannelse og i HR-afdelingerne på sygehusene


Den Lægelige Videreuddannelse
Har du spørgsmål vedr. valg af KBU i Region Syd, evalueringsansættelse, retningslinjer og regler, skal du kontakte sagsbehandler og specialkonsulent Mikael Bruun.

Drejer din henvendelse sig om indmelding af barsel, rettelser i dit forløb eller logbogen, skal du henvende dig til specialist Ann V. Engelbrechtsen.
Sagsbehandlere og lønafdelinger på sygehusene
Nedenfor finder du en liste over sagsbehandlerne for Klinisk basisuddannelse og kontaktdata på lønafdelingerne på de enkelte sygehuse.

Sagsbehandlerne kan hjælpe dig, hvis du har specifikke spørgsmål og om dit forløb, og de skal informeres om barsel, orlov, udskydelse af opstart med mere, fordi de skal udarbejde en tillægsaftale til dig, hvis der er ændringer i dit forløb.

Hvis du har spørgsmål til din løn, skal du henvende dig hos lønafdelingen på dit sygehus, også selvom du er i et praksisforløb. De skal også informeres om barsel, orlov og fravær over 10%

 

Odense Universitetshospital og OUH-Svendborg:
Christine Dichmann
christine.dichmann@rsyd.dk
telefon 6541 3808
Maja Borg Petersen
maja.petersen@rsyd.dk
telefon 6541 7903
HR-Løn
ouh.loenfunktion.team1@rsyd.dk
telefon 2461 7951

Sygehus Lillebælt:
Liff Frænde
liff.fraende@rsyd.dk
telefon 7940 9335

Anja Risberg Nymann
anja.risbjerg.nymann@rsyd.dk

telefon 7940 5029

Løn: Liff Frænde  

Sydvestjysk Sygehus:
 

Preben Højbæk
preben.hoejbaek@rsyd.dk

telefon 7918 2026
HR-Løn
SVS-Lonkontoret@rsyd.dk
 

Sygehus Sønderjylland:
 
Janne H. Mortensen
jhm@rsyd.dk
telefon 7997 6043
HR-Løn
Britt Walz
britt.walz@rsyd.dk

 

 

Yderligere information

Links til sygehusenes egne hjemmesider om Klinisk basisuddannelse finder du i boksen til venstre.

Almen medicin: Koordinatorudvalget for Almen medicin

Sundhedsstyrelsen:
Styrelsens hjemmeside om Klinisk basisuddannelse
Uddannelsesrelateret henvendelse på mail uddannelse@sst.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed:
Styrelsens hjemmeside om ansøgning om selvstændigt virke
Uddannelsesrelateret henvendelse på mail aaes@stps.dk (Kontoret for Autorisation, Analyse og EU-sygesikring)

Yngre Læger:
Yngre Lægers hjemmeside om karriere og uddannelse

Vedrørende Klinisk basisuddannelse i Grønland:
Kontaktpersoner
Sundhedsstyrelsens hjemmeside om Klinisk basisuddannelse i Grønland


Siden er sidst opdateret 28-6-2021
Sundhedsuddannelser

Adresse: Boulevarden 76, 3. sal, 7100 Vejle, EAN 5798002571035 Personref cal@rsyd.dk. Email: videreuddannelsen@rsyd.dk   Tilgængelighedserklæring