Gå til indhold

Den lægelige videreuddannelse

Den Lægelige VidereuddannelsepilKlinisk basisuddannelse

Klinisk basisuddannelse

Den kliniske basisuddannelse (KBU) er den generelle, første del af den videre uddannelse til speciallæge.

Her på siden har vi samlet informationer om, hvornår du kan vælge KBU-forløb, om målbeskrivelsen, uddannelsesprogrammer, ansættelse i praksis, kurser med mere.
Før du kan påbegynde KBU, skal du have en lægeautorisation (a-autorisation), og når du har gennemført KBU'en, skal du søge om selvstændigt virke (b-autorisation).

Læs om hvordan du søger om autorisation og selvstændig virke på styrelsens hjemmeside (link til stps.dk)

Herefter kan du søge ansættelse i et introduktionsforløb i et af de 39 lægelige specialer og dernæst søge et hoveduddannelsesforløb til speciallæge i ét af de specialer, du har en godkendt introstilling i.

KBU-læge

Sammensætningen af forløb

KBU'en sammensættes af et 6 måneders delforløb på en sygehusafdeling indenfor enten et kirurgisk eller et medicinsk speciale efterfulgt af et 6 måneders delforløb i almen praksis. Det overordnede fokus for de 2 delansættelser er henholdsvis akutte og kroniske patienter.
 

Der er ansøgningsrunde to gange om året med start henholdsvis 1/2 og 1/3 og 1/8 og 1/9, og forløbene slås op på basislaege.dk. Læs om valg af KBU.

Det Regionale Råd for lægers videreuddannelse er ansvarlig for tilrettelæggelsen af forløbene i hver runde, og godkender uddannelsesprogrammerne for delforløbene på de enkelte afdelinger og i praksis.

Læs beskendtgørelser og vejledninger om tilrettelæggelsen af KBU på Sundhedsstyrelsens hjemme (link til sst.dk)

Under uddannelsen

Under den kliniske basisuddannelse lærer du om den praktiske del af det at være læge - en slags træningsår, hvor du vænner dig til hverdagen på en afdeling og i en praksis og det ansvar, der følger med, inden du gå videre i uddannelsen til speciallæge.

I samarbejde med uddannelsesstedet udarbejder du en individuel uddannelsesplan, der skal handle om din kompetenceudvikling, hvilke forventninger der er til din udvikling, og hvordan den skal foregå.

Du skal også gennemføre en række obligatoriske kurser i løbet af de to delforløb. Information om kurserne finder du under 'Generelle Kurser' her på siden.

Lige inden du begynder din KBU, får du adgang til den elektroniske logbog, hvor de kompetencer, du skal opnå ifølge målbeskrivelsen, og de obligatoriske kurser skal godkendes. Du kan finde målbeskrivelsen og information om logbogen her på siden.

Udskydelse og opsigelse

Hvis du har valgt KBU-forløb, men ikke ønsker at gå til eksamen som planlagt eller ikke består din eksamen, skal du hurtigst muligt kontakte Den Lægelige Videreuddannelse skriftligt. Går du med tanker om at opsige din KBU, vil vi fraråde dig at gøre det, inden du har talt med os. Når du siger din KBU op, udgår du af nemlig af ordningen og kan kun vende tilbage senere, hvis du får en særlig dispensation til at genoptage KBU'en fra Sundhedsstyrelsen. 

Har du spørgsmål

Du er velkommen til at kontakte videreuddannelsessekretariatet, sygehusene eller Sundhedsstyrelsen. 

Se i øvrigt også Team Rekruttering Almen praksis

 


Siden er sidst opdateret 5-7-2021
HR Sundhedsuddannelser

Adresse: Boulevarden 76, 3. sal, 7100 Vejle, EAN 5798002571035 Personref cal@rsyd.dk. Email: videreuddannelsen@rsyd.dk   Tilgængelighedserklæring