Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT |

Lægeligvidereuddannelseforløb

Forskningstræning

Du skal gennemføre forskningstræning i dit hoveduddannelsesforløb. Forskningstræningen består af en teoridel og en projektdel og har en samlet varighed af 20 dage.

Formål

Forskningstræningen skal bidrage til at du kan opbygge og styrke dine kompetencer i at opsøge, vurdere og udvikle ny viden. Derudover skal du kunne anvende og formidle denne viden til en kritisk vurdering af den etablerede praksis inden for eget speciale og de tilgrænsende specialer. 

Læs hele sundhedsstyrelsens vejledning omkring den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen på retsinformation.dk

Forskningstræningen i Region Syd tilrettelægges af Den Ortpædkirurgisk Forskningsenhed på Syddansk Universitet

Du skal deltage på grundkurset 1, som er et obligatoriske forskningstræningskursus for læger i hoveduddannelsesforløb inden for alle specialer.

Tilmeld dig grundkursus 1 i forskningstræning på SDU (link til SDU's hjemmeside)

Den øvrige forskningstræning er specialespecifik og tilrettelægges af Den Ortopædiske Forskningsenhed på SDU

Læs hele vejledningen om forskningstræning i ortopædisk kirurgi (pdf)
Læs mere om forskningstræning i ortopædisk kirurgi i Region Syddanmark (pdf)

 

Forskningstræningsansvarlig i ortopædisk kirurgi i Region Syd

Afdelingslæge Bjarke Viberg, OUH Odense Universitetshospital, e-mail:  bjarke.viberg@rsyd.dk


Siden er sidst opdateret 1-12-2021
HR SundhedsuddannelserAdresse: Boulevarden 76, 3. sal, 7100 Vejle, EAN 5798002571035 Personref cal@rsyd.dk. Email: videreuddannelsen@rsyd.dk   Tilgængelighedserklæring