Gå til indhold

Den lægelige videreuddannelse


Den Lægelige VidereuddannelsepilRegionale RådpilDagsordener og referaterpilDet Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse - 26.september 2014 - 26. september 2014

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse - 26.september 2014 - 26. september 2014

Mødedato
26-09-2014 kl. 13:00

Mødested
Mødeværelse 7

Deltagere
 • Anders Meinert Pedersen
 • Anne-Karina Abel Torkov
 • Anne-Marie Ulrik
 • Dorthe Gylling Crüger
 • Gitte Kristensen
 • Jens Peter Steensen
 • Kirstin Petersen
 • Kristian Riis Jensen
 • Merete Munk
 • Morten Lund Christiansen
 • Ole Skøtt
 • Per Helligsø
 • Søren Aggestrup
 • Thea Otto Mattsson
 • Thomas B. Christophersen
 • Trine Tandrup
 • Troels Kodal
 • Anette Grum-Nymann
 • Tine Boesen Larsen
 • Ellen Risom
 • Christina Frøslev-Friis
 • Kim Brixen
 • Elena Tulupova
 • Torsten Schumann
 • Bente Sørensen

 • Afbud
 • Dorthe Gylling Crüger
 • Elena Tulupova

 • Luk alle punkter 26.september 2014


  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Velkommen til lægelig direktør Kim Brixen, OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus, ny formand for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddan-nelse
  3. Velkommen til nye medlemmer af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse
  4. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 19. juni 2014
  5. Lægelig Videreuddannelse i Grønland – muligheder og udfordringer, oplæg ved cheflæge Anne-Marie Ulrik, Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse, Grønland
  6. Temaoplæg: Inspektorordningen – regionale supplerende tiltag Oplæg ved uddannelsesansvarlig overlæge, PUF-lektor Troels Kodal, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
  7. Mulige indsatsområder i forhold til rekruttering af læger til uddannelsesforløb i Videreuddannelsesregion Syd. Oplæg ved formand for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse, lægelig direktør Kim Brixen
  8. Status for fælles organisering af Færdigheds- og simulationstræning i regionen, oplæg ved lægelig direktør Jens Peter Steensen, OUH Odense Universitetshospital
  9. Meddelelser fra sygehuse, psykiatriledelse, praksisafdeling og praksiskoordinatorer
  10. Meddelelser fra formanden
  11. Meddelelser fra sekretariatet
  12. Nedsættelse af Forretningsudvalg for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse
  13. Kommende møder
  14. Eventuelt


  Sagsnr. 14/38108
  1. Godkendelse af dagsorden
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  1. Godkendelse af dagsorden
  1. Velkommen til lægelig direktør Kim Brixen, OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus, ny formand for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Syd
  1. Velkommen til nye medlemmer af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Syd
  1. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 19. juni 2014
  1. Lægelig Videreuddannelse i Grønland – muligheder og udfordringer. Oplæg ved cheflæge Anne-Marie Ulrik, Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse, Grønland
  1. Temaoplæg: Inspektorordningen – regionale supplerende tiltag. Oplæg ved uddannelsesansvarlig overlæge, PUF-lektor Troels Kodal, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
  1. Mulige indsatsområder i forhold til rekruttering af læger til uddannelsesforløb i Videreuddannelsesregion Syd. Oplæg ved formand for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse, lægelig direktør Kim Brixen, OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus
  1. Status for fælles organisering af Færdigheds- og simulationstræning i regionen. Oplæg ved lægelig direktør Jens Peter Steensen, OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus 
  1. Meddelelser fra sygehuse, psykiatriledelse, praksisafdeling, praksiskoordinatorer og Syddansk Universitet
  1. Meddelelser fra formanden
  1. Meddelelser fra sekretariatet
  1. Nedsættelse af Forretningsudvalg for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse
  1. Kommende møder
  1. Eventuelt
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til godkendelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 26-09-2014

  Dagsordenen blev godkendt.


  Sagsnr. 14/38108
  2. Velkommen til lægelig direktør Kim Brixen, OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus, ny formand for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddan-nelse
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedsdirektør Jens Elkjær har pr. 1. september 2014 udpeget lægelig direktør Kim Brixen, OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus til formand for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Syd.

  Lægelig direktør Kim Brixen vil præsentere sig selv.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 26-09-2014

  Lægelig direktør Kim Brixen præsenterede kort sig selv. Kim Brixen er tiltrådt som lægelig direktør på OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus pr. 1. september 2014.  Kim Brixen er speciallæge i Intern medicin: Endokrinologi og professor i osteoporose, og kommer fra en stilling som institutleder ved Klinisk Institut på Syddansk Universitet.


  Sagsnr. 14/38108
  3. Velkommen til nye medlemmer af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Medlemmer af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse udpeges for en fireårig periode. Sidste periode udløb i juni 2014. Alle rådsmedlemmer er derfor nyudpegede eller genudpegede forud for dette møde.

  Rådets medlemmer vil præsentere sig selv.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 26-09-2014

  Efter nyudpegning af både formand og medlemmer til Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Syd, er der flere nye medlemmer af Rådet. Alle rådsmedlemmer præsenterede derfor kort sig selv.


  Sagsnr. 14/38108
  4. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 19. juni 2014
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til godkendelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 26-09-2014

  Referatet blev godkendt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 14/38108
  5. Lægelig Videreuddannelse i Grønland – muligheder og udfordringer, oplæg ved cheflæge Anne-Marie Ulrik, Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse, Grønland
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Cheflæge Anne-Marie Ulrik, Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse, Grønland vil holde oplæg om Grønlands Sundhedsvæsen herunder om:

  • Status for lægelig videreuddannelse i Grønland i dag
  • Udfordringer i forhold til supervision i Almen medicin udenfor Nuuk
  • Lægelig videreuddannelse i hospitalsbaserede specialer
  • Lægelig forskning relateret til uddannelse
  • Grønlands Sundhedsvæsen – et unikt og godt uddannelsessted for yngre læger
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 26-09-2014

  Cheflæge Anne-Marie Ulrik holdt et spændende oplæg om Sundhedsvæsenet i Grønland, som blev omtalt som det bedste uddannelsessted for yngre læger.

  Det blev beskrevet, hvilke lærerige udfordringer man kan komme til at stå i som forholdsvis nyuddannet ung læge i Grønland. Udfordringer, som løses med det sundhedspersonale, der er tilstede.

  Der er 56.000 indbyggere i Grønland fra de mindste bygder på ca. 35 indbyggere til Nuuk med ca. 16.000 indbyggere.

  Grønland har en særlig befolkningssammensætning, hvor 40% af befolkningen er under 25 år. Middellevetiden er 62,8 år for mænd og 67,8 år for kvinder.

  Der er fire regionssygehuse i Grønland, et i Ilulissat, Aasiaat, Sisimiut og Qaqortoq. Herudover er der Dronning Ingrids Hospital (DIH) i Nuuk.

  Der er 1400 ansatte i Grønlands sundhedsvæsen, hvoraf 800 udskiftes hvert år. Denne store udskiftning af sundhedspersonalet er en udfordring.

  DIH har 132 senge og håndterer Intern medicin, Kirurgi, Ortopædkirurgi, Gynækologi og Obstetrik (m/. 800 fødsler), Psykiatri, Pædiatri, Oto-rhino-laryngologi, Oftalmologi, Akutafdeling og Røntgen (CT/MR).

  Der er pt. ca. 35-40 grønlandske medicinstuderende i gang på universiteter i Danmark. De fleste vender tilbage til Grønland efter endt uddannelse.

  Det er muligt at gennemføre Klinisk Basisuddannelse i Grønland. Der er fire forløb om året i Kirurgi/medicin og der har været ekstra forløb i Psykiatri/Almen medicin.

  Det er desuden muligt at gennemføre introduktionsuddannelse til nogle af de hospitalsbaserede specialer i Nuuk.

  Det er muligt at gennemføre hele hoveduddannelsen i Almen medicin i Grønland. For specialet Kirurgi er det muligt at gennemføre en del af hoveduddannelsen i Grønland.

  Det har været muligt at gennemføre hele hoveduddannelsen i Almen medicin i Grønland siden 2005. Fase 1 og Fase 2 gennemføres i Nuuk og Fase 3 gennemføres i en by på kysten.

  Læger, som har taget en del af deres uddannelse i Grønland har ofte erhvervet mange både brede og specifikke kompetencer. Alligevel er det ikke altid muligt at få merit for ansættelserne i et introduktions- eller hoveduddannelsesforløb i Danmark.

  Der er et stort ønske om at få godkendt telemedicinsk supervision af hoveduddannelseslæger på kysten. Dette har tidligere ikke været muligt.

  Der arbejdes på at få godkendt hoveduddannelser i andre specialer.

  Der er gode muligheder for at deltage i forskning under uddannelsen i Grønland i regi af Grønlands center for Sundhedsforskning. Der er således pt. to uddannelsesforløb kombineret med ph.d.-forløb i gang.

  Fagområdet Grønlands Medicin er et endnu ikke anerkendt fagområde. Der er veldokumenterede kompetencekrav. Uddannelsen er møntet på ansættelser udenfor Nuuk.

  Det blev besluttet, at spørgsmålet om telemedicinsk supervision af almen medicinske hoveduddannelseslæger samt muligheder for merit for uddannelse i Grønland tages op på et møde mellem Anne-Marie Ulrik og den Lægelige Videreuddannelse senere på året.

  Der arbejdes på at etablere mulighed for at det grønlandske medlem af Rådet kan deltage i rådsmøderne via telekonference.


  Sagsnr. 14/38108
  6. Temaoplæg: Inspektorordningen – regionale supplerende tiltag Oplæg ved uddannelsesansvarlig overlæge, PUF-lektor Troels Kodal, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På møde i det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 19. juni 2014 blev det besluttet at sætte Inspektorordningen og regionale supplerende tiltag på dagsordenen til dette møde.

  PUF-lektor, uddannelsesansvarlig overlæge Troels Kodal vil holde oplæg om status for Sundhedsstyrelsens inspektorordning, samt komme med forslag til regionale supplerende tiltag på baggrund af tidligere erfaringer set fra PUF-gruppens perspektiv.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 26-09-2014

  Der har været forlydender om, at Sundhedsstyrelsens inspektorordning er på vej ned i omfang. Dette kan ikke bekræftes officielt.

  Det ville være ideelt, hvis inspektorbesøg kunne være mere behovsstyrede. Det er ikke muligt med den nuværende organisation af inspektorordningen, da der er lang responstid på henvendelser, ofte ca. 6 måneder.

  På baggrund af PUF-gruppens projekt ”Besøg af postgraduate kliniske lektorer kan forbedre den lægelige videreuddannelse i Fælles Akutmodtagelser” er der allerede erfaringer med regionale supplerende tiltag som supplement til inspektorordningen.

  PUF-lektorbesøgene blev gennemført indenfor følgende ramme:

  ·        En udarbejdet skabelon til besøgene følges

  ·        Besøg blev foretaget af to PUF-lektorer i ca. 4 timer

  ·        Dialog med ledelse, faste speciallæger og uddannelseslæger

  ·        Observation af faste arbejdsgange/følge KBU-læge

  ·        Afsluttes med 1-2 siders rapport

  Der blev foretaget 8 besøg på de fem FAM i Region Syddanmark. Resultatet af besøgene var, at der skal være fokus på følgende forhold:

  ·        Organisations- og ledelsesmæssige forhold

  ·        Hovedvejlederens rolle

  ·        Krydspunkter i klinikken og feedback

  ·        Type af kliniske funktioner/tilknytning til stamafdelingerne

  ·        Praksislæring

  Supplerende PUF-lektorbesøg vil, i modsætning til inspektorbesøg, kunne rekvireres, med kort varsel, hvis der opstår uddannelsesmæssige udfordringer på en afdeling.

  En udfordring i forbindelse med PUF-besøgene er, at PUF-lektorerne skal have legitimitet til at komme på besøg og til at deres anbefalinger bliver lyttet til.

  Det blev besluttet, at der skal udarbejdes et forslag til, hvordan disse regionale supplerende besøg kan arrangeres og, hvordan PUF-lektorernes legitimitet kan sikres.

  De steder, hvor man har uddannelseskoordinerende overlæger eller lignende funktion, skal det indtænkes, hvordan deres besøg i afdelingerne kan supplere/samtænkes med PUF-funktionens besøg.

  PUF-lektor Anette Kvistborg og PUF-lektor Jørgen Jensen vil fremlægge oplæg til dette på det kommende møde i Rådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 14/38108
  7. Mulige indsatsområder i forhold til rekruttering af læger til uddannelsesforløb i Videreuddannelsesregion Syd. Oplæg ved formand for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse, lægelig direktør Kim Brixen
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Rekruttering af læger til introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Videreuddannelsesregion Syd er en udfordring.

  På trods af, at andelen af ubesatte forløb i forhold til de opslåede er faldet fra et niveau på 24% i 2008, 29% i 2009 og 22% i 2010 til omkring 9% i 2011, 2012 og 2013 så er der stadig udfordringer i forhold til at besætte uddannelsesforløb, særligt i specialerne Almen medicin, Psykiatri og Børne- og ungdomspsykiatri. I andre specialer er antallet af ansøgere meget lavt.

  Mulige indsatsområder i forhold til at forbedre rekrutteringen til regionen kan være:

  • Tiltag i forhold til at øge optaget på medicinstudiet – specielt på Syddansk Universitet
  • Øget fokus på at udvikle og fastholde det gode uddannelsesmiljø på afdelingerne og i praksis i Videreuddannelsesregion Syd
  • Øget fokus på udvikling af elitemiljøer
  • Udvikling af udvidet kursustilbud for uddannelseslæger

  Formand for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse, lægelig direktør Kim Brixen, OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus, vil holde oplæg om ideer til hvilke tiltag, der over de næste år vil kunne øge rekrutteringen til regionen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 26-09-2014

  Lægelig direktør Kim Brixen holdt oplæg om hvilke udfordringer og forslag til løsninger, der er i Videreuddannelsesregion Syd:

  ·        Rekruttering til uddannelsesstillinger

  ·        Karrierevalg – populære og upopulære specialer

  ·        Bedre kvalitet i uddannelsen

  ·        Bemyndigelse – ekstra kurser i kliniske færdigheder – kørekort

  ·        Forskning i kombination med hoveduddannelse

  ·        Kursus i management

  ·        Privatsfæren – transport, bolig, børnepasning m.v.

  ·        Bedre fastholdelse

  Skal Videreuddannelsesregion Syd bestræbe sig på at være målsættende, tydelige og forudsigelige i forhold til de uddannelsessøgende læger?

  For at øge mulighederne for, at de yngre læger stifter bekendtskab med flere specialer blev det foreslået, om man kunne udforme klassificerede introduktions-blokstillinger med f.eks. 6 måneder i tre forskellige specialer. På denne måde kunne de yngre læger opleve flere specialer på tæt hold, og måske fatte interesse for et mindre speciale med rekrutteringsudfordringer.

  Det blev nævnt, at det nok ville være svært at praktisere i praksis, da de yngre læger har meget individuelle ønsker til sammensætningen af disse blokforløb.

  Det blev understreget, at det er vigtigt, at sådanne blokforløb er meriterende, da de yngre læger stadig er tidspressede trods ændret fireårsregel til femårsfrist.

  Samtidigt er der i mange specialer krav om, at de yngre læger udviser målrettethed når de søger hoveduddannelse. Korte ansættelser i forskellige specialer opfattes ikke som tegn på målrettethed i ansættelsesudvalgene.

  Ovenstående udfordringer og muligheder kan kondenseres til temaer, som kan behandles i Rådet over det næste år:

  1.      Et tema om datagrundlaget – Hvor mange læger uddannes?, Skal der optages flere på medicinstudiet? Hvor går lægerne hen efter embedseksamen?, Hvor går lægerne fra Syddansk Universitet hen?, Hvor mange starter i KBU i Region Syddanmark?, Hvor mange af disse bliver i regionen i introduktions- og hoveduddannelsesforløb?

  2.      Et tema om ”De nye læger” – de yngre læger skal ikke blive som de gamle læger – de skal blive dygtige nye læger. Dette tema kan kombineres med et oplæg fra en fremtidsforsker.

  3.      Et tema om drift versus uddannelse – Hvordan sikres den gode uddannelse i kombination med den daglige drift i afdelingen.

  4.      Et tema om rekrutteringstiltag – hvad skal der til for at tiltrække de yngre læger til regionen? Er det lægeboliger, daginstitutioner med døgnåbent, bedre introduktion/velkomst, bedre og mere informative hjemmesider for region/ specialer/ sygehuse? I forbindelse med dette tema kan Rekrutteringsrapport fra Praksisafdelingen inddrages.

  Sekretariatet udarbejder i samarbejde med lægelig direktør Kim Brixen forslag til plan for rekrutteringstemaer til de kommende møder i Rådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 14/38108
  8. Status for fælles organisering af Færdigheds- og simulationstræning i regionen, oplæg ved lægelig direktør Jens Peter Steensen, OUH Odense Universitetshospital
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 19. juni 2014 blev det besluttet, at der skal arbejdes videre med forslag til en fælles organisering af færdigheds- og simulationstræningen i regionen.

  Lægelig direktør Jens Peter Steensen vil holde et oplæg med forslag til den videre proces.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 26-09-2014

  Det blev præciseret, at man ikke arbejder hen imod en fælles organisering af færdigheds- og simulationstræning i regionen, men derimod en koordineret organisering af området.

  Lægelig direktør Jens Peter Steensen vil tage initiativ til, at de lægelige direktører mødes og drøfter spørgsmålet.

  Det forventes, at gruppen af lægelige direktører kan fremlægge forslag til fælles strategi og kommissorium for samarbejdet på næste møde i Rådet d. 11. december 2014.


  Sagsnr. 14/38108
  9. Meddelelser fra sygehuse, psykiatriledelse, praksisafdeling og praksiskoordinatorer
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Nyt fra:

  1. Odense Universitetshospital
  2. Sygehus Lillebælt
  3. Sygehus Sønderjylland
  4. Sydvestjysk Sygehus
  5. Psykiatrien
  6. Praksisafdelingen
  7. Praksiskoordinatorerne
  8. Syddansk Universitet
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 26-09-2014
  1. Odense Universitetshospital:

  Organisationen af de lægelige videreuddannelsesråd i Odense og i Svendborg er under overvejelse.

  1. Sygehus Lillebælt

  Ikke noget

  1. Sygehus Sønderjylland

  Funktionerne på Haderslev Sygehus er i gang med at lukke, hvilket giver en del turbulens.

  Det sidste, der flyttes er Medicinsk Læringscenter, som flyttes i november 2014.

  Rådet udtrykte interesse for at komme ned og se det nye Sygehus Sønderjylland.

  1. Sydvestjysk Sygehus

  Ikke noget.

  1. Psykiatrien

  Der arbejdes på at rette op på problemer med uddannelsesforholdene i Psykiatrien i Kolding.

  1. Praksisafdelingen

  Det går rigtigt godt med de udenlandske speciallæger i almen praksis, dog er en enkelt spansk læge rejst hjem igen.

  1. Praksiskoordinatorerne

  Der har været meget lav rekruttering til hoveduddannelsesforløbene i Almen medicin, og der er flere ledige forløb.

  Der kører et pilotprojekt i Videreuddannelsesregion Nord, hvor almen medicinske hoveduddannelseslæger følger fagområdeuddannelse i Akutmedicin.

  Der blev udtrykt stor bekymring for, om ikke dette kan komme til at dræne populationen af alment praktiserende læger, da disse læger efter endt uddannelse fortrinsvis vil søge ansættelse i FAM.

  1. Syddansk Universitet

  Kvote 2 optaget på medicin er 50% på Syddansk Universitet. Måske bliver det til flere i fremtiden. Kvote 2 optaget er desuden også øget på andre uddannelser og uddannelsessteder.

  Der er en stor succes med øget kvote 2 optag. Ansøgere optaget via kvote 2 har mindre frafald på medicinstudiet og de studerende er på samme faglige niveau som de studerende optaget gennem kvote 1. Optag gennem kvote 2 fører desuden til optag af flere mænd ca. 50/50, hvor kvote 1 optager flest kvinder ca. 70/30.

  Det blev nævnt, at både danske og udenlandske læger uddannet i Polen opnår autorisation i Sundhedsstyrelsen uden videre p.g.a. EU-regler.


  Sagsnr. 14/38108
  10. Meddelelser fra formanden
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 26-09-2014

  Da rådets formand er tiltrådt pr. 1. september 2014, har han ikke deltaget i møder i hverken Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse eller i Forretningsudvalget endnu.

  Lægelig direktør og tidligere formand for Rådet Jens Peter Steensen gennemgik kort hovedpunkter fra referaterne fra møderne.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 14/38108
  11. Meddelelser fra sekretariatet
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

   

  • Indkomne inspektorrapporter

  Oversigt over indkomne inspektorrapporter siden sidste møde i Rådet d. 19. juni 2014. Den Lægelige Videreuddannelse har taget hånd om de rapporterede problemstillinger.

  Som opfølgning på kritisk inspektorrapport fra besøg på Børne- og Ungeklinikken, Sygehus Sønderjylland d. 2. april 2014 er klinikken blevet bedt om at fremsende en handlingsplan til sekretariatet med angivelse af, hvordan indsatsområderne i inspektorrapporten adresseres. Handlingsplanen er vedhæftet som bilag.

  • Ny specialefordeling for PUF-lektorerne

  Da der er ansat fire nye PUF-lektorer, er specialefordelingen revideret. Se bilag.

  • Projekt logbog.net

  Der er udarbejdet ny status for logbog.net-projektet samt tidsplan for den fortsatte implementering. Der er nu implementeret seks specialer og pr. 1. november og 1. december 2014 implementeres henholdsvis otte og ni specialer. I løbet af 2015 implementeres de resterende specialer.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 26-09-2014

  Der er modtaget handlingsplan fra Børne- og Ungeklinikken i Sygehus Sønderjylland og indsatsen følges af Den Lægelige Videreuddannelse.

  Nye PUF-nye lektorer og ny specialefordeling blev kort præsenteret.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 14/38108
  12. Nedsættelse af Forretningsudvalg for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der har i en periode ikke været afholdt møder i Forretningsudvalget for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Syd.

  Muligheden for at kunne holde møder i Forretningsudvalget ønskes genoptaget, og der skal derfor ske nyudpegning til dette.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til godkendelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 26-09-2014

  Det blev besluttet, at fremsætte forslag til ændring af vedtægterne for Rådet for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Syd.

  I vedtægternes §14 afsnit b. er anført, at Forretningsudvalget for Det Regionale Råd, udover formanden for Det Regionale Råd, skal bestå af tre ledelsesrepræsentanter.

  Rådet fandt det uhensigtsmæssigt, at Forretningsudvalget sammensættes af tre ledelsesrepræsentanter ud af fire mulige. Vedtægterne foreskriver, at ledelsesrepræsentanten fra OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus er født medlem af Forretningsudvalget – med mindre formanden er fra samme sted (som det er tilfældet i det nuværende Råd).

  Forslag om ændring af vedtægterne samt endelig sammensætning af Forretningsudvalget for Det Regionale Råd behandles på næste møde i Rådet d. 11. december 2014.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 14/38108
  13. Kommende møder
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Kommende møder i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse afholdes på følgende datoer:

  11. december 2014 kl. 13:00 til 16:00 i Mødelokale 7 i Regionshuset i Vejle

  19. marts 2015 kl. 13:00 til 16:00 i Mødelokale 7 i Regionshuset i Vejle

  23. juni 2015 kl. 13:00 til 16:00 i Mødelokale 7 i Regionshuset i Vejle

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 26-09-2014

  Mødedatoerne blev taget til efterretning.


  Sagsnr. 14/38108
  14. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 26-09-2014

  Intet.


  Siden er sidst opdateret 26-10-2014

  Adresse: Boulevarden 76, 3. sal, 7100 Vejle, EAN 5798002571035 Personref cal@rsyd.dk. Email: videreuddannelsen@rsyd.dk   Tilgængelighedserklæring