Gå til indhold
Den lægelige videreuddannelse Til Region SyddanmarkTil forsiden


Fraværsregler

Sundhedsstyrelsen opstiller i bekendtgørelse om uddannelse af specialæger regler for fravær under speciallægeuddannelsen. 
 
"Det højst tilladelige fravær er 10% af den fastsatte varighed for en given uddannelsesdel." Et halvt år består således af ca. 180  dage, svarende til et maximalt fravær på 18 dage. Ved fravær ud over 10% forlænges uddannelsestiden med den samlede fraværsperiode.
 
Ved fravær forstås fraværsperioder pga.:

  • Sygdom
  • Graviditet, adoption og barsel
  • Omsorgsdage (2 dage pr. år pr. barn t.o.m. dét kalenderår, hvor barnet fylder 7 år iflg. overenskomst mellem YL og PLO og YL og Danske Regioner)
  • Eller andre særlige grunde, herunder tjenestefrihed til behandling af barnløshed (uanset der foreligger §56 aftale), barns 1. sygedag,
  • ikke-obligatoriske/valgfri kursusdeltagelse), tjenestefrihed til lægebesøg, tandlæge, ledsagelse af mindreårigt barn til læge o.lign.

Specielt for så vidt angår kurser gælder, at obligatoriske kurser i speciallægeuddannelsen skal følges og derfor ikke tæller som fravær. Har man et fravær fra disse kurser på mere end 10% af kursustiden, skal denne tid ligeledes suppleres. Årsagerne til dette fravær er de samme som ovenfor.

Til fravær regnes ikke:

  • Fravær som følge af tillidsmandsarbejde.
    Det betragtes som en del af det kliniske arbejde og tælles derfor ikke med i de 10% - såfremt fraværet er særlig stort, må ledelsen i stedet træffe beslutning om, hvorvidt den yngre læge opfylder målene for uddannelsesopholdet
  • Obligatoriske kurser i speciallægeuddannelsen (læring, kommunikation, div. temadage, vejledning og LAS-kurser)
  •  Ferie og særlige feriedage (feriefridage). 6 uger for ansatte af regionen (klinisk basis, intro, fase 1), 5 uger for ansatte af almen praksis, idet den 6. uge er konvertert til et tillæg (fase 2 og 3).

 


Siden er sidst opdateret 24-5-2016
HR - Den Lægelige Videreuddannelse

Tilgængelighedserklæring