Gå til indhold

Den lægelige videreuddannelseBilag til referater

Fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 10. december 2015

Oplæg til punkt 3: ”Introduktion til temaet Resiliens” oplæg ved PUF-lektor, overlæge Thorsten Schumann, Børne- og ungdomspsykiatri, Kolding-Augustenborg.

“Hvorfor har Yngre Læger valgt at tilbyde workshops med titlen "Styrk robustheden - forebyg stress" for medlemmerne? Hvad er fokus og hvorfor?” ved chefkonsulent Nynne Lykke Christensen, Yngre Læger

”Psykisk resiliens og træning – fra skrøbelig til robust” ved Psykologfaglig uddannelseskonsulent Nenad Michael Elkjær, Center for Kompetenceudvikling, Region Midtjylland

Oplæg til punkt 6: ”Evaluering af kirurgisk forskningstræning” ved kursuskoordinator Rie Raffing, Frederiksberg Hospital

Oplæg til punkt 8: ”Proces for udvikling af PUF-funktionen” ved AC-fuldmægtig Helle Guldager Aaskoven og afdelingschef Tine Boesen Larsen og Den Lægelige Videreuddannelse

Fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 24.09.2015

Oplæg til punkt 3: Om rekruttering  ved læge og Ph.d.-studerende Christian Christensen Støttrup, Rygkirurgisk Afd., Sygehus Lillebælt, Middelfart

Oplæg til punkt 4: Opfølgende diskussion og perspektivering af oplæg fra temaeftermiddag d. 23. juni 2015 ved PUF-lektor Thomas Hertel, OUH Odense Universitetshospital

Oplæg til punkt 5: Målepunkter for den gode uddannelse i afdelingerne ved yngre læge Anne-Karina Abel Torkov, OUH Odense Universitetshospital

 

 

 Fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 19.03.2015

Oplæg til punkt 3: Om inspektorordningen, regionale supplerende PUF-besøg, legitimitet/legalitet? ved overlæge Anette Kvistborg, OUH Odense Universitetshospital

Oplæg til punkt 4: Målepunkter for den gode uddannelse i afdelingen ved yngre læger Thea Otto Mattsson og Anne Karina Abel Torkov, OUH Odense Universitetshospital

 

Fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 11.12.2014

Oplæg til punkt 3: Det gode uddannelsessted - uddannelsesorganisation og drift - Et eksempel fra FAM i Esbjerg ved Christian Christiansen, ledende overlæge, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg

Oplæg til punkt 4: Implementering af kompetencevurdering ved uddannelseskoordinerende overlæge og PUF-lektor Bente Sørensen, OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Oplæg til punkt 13: Fagområdeuddannelser ved lægelig direktør Jens Peter Steensen, OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

 

Fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 26.09.2014

Oplæg til punkt 5: Lægelig videreuddannelse i Grønland ved Anne-Marie Ulrik, cheflæge, Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse Grønland

Oplæg til punkt 6: Inspektorordningen - regionale supplerende tiltag ved Troels Kodal, Uddannelsesansvarlig overlæge, PUF-lektor, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg

 

Fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 19.06.2014

Oplæg til punkt 3: Færdigheds- og simulationstræning

Oplæg ved Karen Lindorff-Larsen, PKL i Færdigheds- og Simulationstræning i Region Nord (obs! oplægget kan ikke tilgås på alle browsere)

Oplæg ved Gunhild Kjærgaard Andersen, overlæge ved Medicinsk Læringscenter, Sygehus Sønderjylland, Haderslev

Oplæg ved Rasmus Gymose Berthelsen, speciallæge i anæstesiologi og intensiv medicin og underviser ved Laboratorium for Kliniske og Kommunikative Færdigheder (LAKK), Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg

Oplæg ved Jens Peter Steensen, lægelig direktør, OUH Odense Universitetshospital

 

Fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 20.03.2014

Oplæg til punkt 3: "PUF-funktionen i Videreuddannelsesregion Syd" ved professor Peder Charles

Fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 26.09.2013

Oplæg til punkt 3: "Dilemmaer i talentudvikling - inspiration fra sport og medicinsk forskningsuddannelse" ved forskningsleder, lektor, ph.d., Mette K. Christensen, Center for Medicinsk Uddannelse, Aarhus Universitet

Oplæg til punkt 4: "Strategi for lægelig videreuddannelse på OUH Odense Universitetshospital" ved lægelig direktør Jens Peter Steensen, OUH Odense Universitetshospital


Siden er sidst opdateret 6-1-2016

Adresse: Boulevarden 76, 3. sal, 7100 Vejle, EAN 5798002571035 Personref cal@rsyd.dk. Email: videreuddannelsen@rsyd.dk   Tilgængelighedserklæring