Gå til indhold

Den lægelige videreuddannelseTil Region SyddanmarkTil forsiden


Beskrivelse af akutkursus

Akutkursus KBU Region Syd

Genoplivning, akutte medicinske og kirurgiske tilstande og transport
 

Formål:
Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse fremgår følgende formål med kurserne:

 • Den enkelte læge skal understøttes i at kunne klargøre og ledsage patienter på transport, dels interhospitalt, dels intrahospitalt.
 • Han/hun skal på kurserne erhverve sig kompetencer til at kunne agere i akutte situationer
 • De skal kunne håndtere akut kritisk syge medicinske og kirurgiske patienter på henholdsvis hospital og i almen praksis.
 • Målet med kurserne er endvidere at træne de enkelte læger i akut kommunikation og teamsamarbejde med både patient, pårørende, samarbejdspartnere og kolleger.
 • Der udover skal den enkelte læge kunne udvise teamledelse i relevante behandlingsteams.


Efter endt kurser forventes det, at KBU-lægen kan håndtere følgende kliniske billeder:
 

 • Den bevidsthedspåvirkede patient
 • Den respiratorisk truede patient
 • Den febrile patient
 • Den akut smertepåvirkede patient
 • Den blødende patient
 • Den angste patient
 • Den kredsløbspåvirkede patient


Det forventes, at lægerne kan:

 • Give primær livreddende medicinsk behandling udfra ABCDE-princippet.
 • Foretage genoplivning ud fra internationale guidelines 2010.
 • Planlægge og klargøre den akut syge patient til transport ud fra ACCEPT-model.
 • Kunne håndtere transport af patient og kende til hjælpemuligheder undervejs i form af lægeambulance mm.
 • Anvende akut kommunikation i form af Closed loop og ISBAR.
 • Agere professionelt i teamsamarbejde omkring den akut syge patient med respekt for egen og andres roller.
 • Påtage sig teamledelse svarende til forventede kompetencer.

 

 Kompetence 2 og 9 godkendes automatisk, når kurset godkendes i logbogen.
 

Kurset organisatoriske ramme:

Kurserne er underlagt Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse (se vejledning om generelle kurser i den kliniske basisuddannelse nr. 9150 af 29/04/2008).
 

Kurserne koordineres i Region Syd af Lærings- og Forskningshuset i Aabenraa. De udbydes med reference til og overordnet ansvar af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Region Syddanmark.
 

Kurserne afholdes i Lærings- og Forskningshuset Aabenraa, Laboratoriet for kliniske færdigheder i Esbjerg samt Færdighedslaboratoriet OUH.

Kursets opbygning:

Kurserne kører over 4 dage, hvor de 2 første afholdes inden for de første 14 dage af KBU-lægernes ansættelse og de to sidste 4-6 uger efter.
 

Dag 1: Genoplivning

Dag 2: Akut medicin

Dag 3: Akut kirurgi

Dag 4: Transport.
   

Kommunikation og teamsamarbejde er gennemgående på alle 4 dage.

 

Undervisningsmetoder:

Alle 4 dage er der fokus på hands on.


Dag 2 og 3 laves full-scale simulationstræning og prioriteringsøvelser ud fra case-baserede scenarier.

Dag 4 består af korte teoretiske oplæg, skill-stations med træning af kliniske færdigheder, case-baseret scenarietræning.

 

 

 

 

 

 

 

 


Siden er sidst opdateret 15-8-2018
Sundhedsuddannelser