Gå til indhold
Den lægelige videreuddannelse Til Region SyddanmarkTil forsiden

Funktionstid

I overenskomsten mellem Yngre Læger og Danske Regioner er der regler om, hvor lang tid yngre læger må være ansat i tidsbegrænsede stillinger på samme afdelinger.

Reglen er lavet for at sikre et vist flow gennem uddannelsesafdelingerne.

Funktionstidsreglen betyder, at du højst må være ansat 24 måneder på den afdeling, der efterfølgende indgår i dit hoveduddannelsesforløb og gælder, hvis du tilhører én af de følgende fire grupper:

  • Du er kandidat efter 1. maj 2019
  • Du har gennemført turnus
  • Du har opnået autorisation til selvstændigt virke på andet grundlag end KBU før den 1. april 2010
  • Er du kandiatat i perioden fra 1. august 2008 til 30. april 2019 tælles først ansættelse fra 1. april 2021

Du kan søge dispensation for funktionstidsreglerne.

Det er Danske Regioner og Yngre Læger, der bevilger dispensationen. Rent praktisk foregår det ved, at din afdelingsledelse retter henvendelse til Danske Regioner med en indstilling, og parterne træffer herefter en afgørelse. Henvendelse vedr. dispensation skal ske til Danske Regioner, E-mail: regioner@regioner.dk

Fravær pga. graviditet, barsel, adoption, længerevarende sygdom, værnepligt eller ren forskningsansættelse medregnes ikke i funktionstiden.

Du kan finde flere oplysninger om funktionstid på Yngre Lægers hjemmeside


Siden er sidst opdateret 15-3-2021
HR Sundhedsuddannelser

Tilgængelighedserklæring